Na jaře kontejnery v ulicích nebyly, na podzim se vrátí

Velkoobjemové kontejnery na odpad se letos na jaře v ulicích Českého Těšína neobjevily. Vedení města rozhodlo, že na podzim budou občanům opět k dispozici.

Sběrný dvůr v Českém Těšíně se nachází v ulici Na horkách. Foto: ba

Likvidaci odpadů po jarním úklidu museli občané Českého Těšína letos řešit na vlastní pěst. Město z úsporných důvodů zrušilo tradiční svoz velkoobjemového odpadu, který probíhal dvakrát ročně – na jaře a na podzim. „Naši občané mohli bezplatně využít sběrný dvůr, který měl otevřeno každý den – vyjma neděle,“ informovala referentka odpadového hospodářství českotěšínské radnice Lenka Kročková.

Připustila, že zrušení služby, na kterou byli lidé zvyklí, se některým občanům Českého Těšína nezamlouvalo. „Sběrný dvůr lidé nevyužívali v takové míře, v jaké jsme předpokládali. Mimo jiné také z důvodu chladného a deštivého počasí, které na jaře panovalo,“ zamyslela se.

Vedení radnice nedávno rozhodlo, že občané budou moci na podzim znovu  odkládat harampádí a nepotřebné věci do velkoobjemových nádob na odpad. „Po zvážení připomínek a žádostí občanů jsme se rozhodli, že koncem podzimu, kdy se lidé pustí do předvánočního úklidu, budou velkoobjemové kontejnery v ulicích města přistaveny,“ předeslala starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.

Českotěšínská radnice vede osvětu na téma zodpovědného nakládání s odpady. „V městském zpravodaji se objevuje seriál o odpadech, snažíme se občany informovat prostřednictvím oficiálního webu města i sociálních sítí,“ řekla Lenka Kročková. Občas se stává, že tu a tam se ve městě černá skládka v blízkosti nádob na odpad objeví. „Někteří občané jsou uvědomělí a zodpovědní, opravdu třídí poctivě. Stačí však pár nezodpovědných jedinců, kteří jim jejich úsilí zhatí,“ dodala Kročková.

Město vyzývá občany, aby v případě, když přistihnou osobu zakládající černou skládku, za kterou se považuje i pytel s odpadem položený vedle kontejneru, kontaktovali městskou policii nebo pracovníky odboru výstavby a životního prostředí, kteří můžou dotyčnému uložit pokutu.

Další zprávy z regionu