Na zaměstnance Třineckých železáren dohlídne nová primářka

Novou primářku má Ambulance pracovně lékařských služeb třinecké Nemocnice Podlesí, která zajišťuje komplexní pracovnělékařské služby pro všechny druhy pracovišť. Vede ji nově Kateřina Marková.

Nová primářka Kateřina Marková. Foto: Agel

Nová primářka navazuje na kvalitní služby a spolupráci, kterou pracoviště poskytuje především pro největšího zaměstnavatele regionu Třinecké železárny a dceřiné společnosti této hutní firmy.

Kateřina Marková v roce 2006 ukončila 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a následně své odborné znalosti prokázala v Nemocnici Kolín, kde nastoupila do svého prvního zaměstnání. Lékařskou odbornost rozšířila o diabetologii a endokrinologii a v loňském roce také o atestaci ze všeobecného lékařství. Jako rodačka se vrátila do Třince, aby pokračovala ve zkvalitňování nastavených služeb ambulance, která ročně vyšetří na osm tisíc pacientů.

„Vzhledem k tomu, že v nemocnici pracuji již několik let a jsem v rámci své práce ve velké míře seznámena s provozem naší nemocnice, byl pro mě návrh na vedení Ambulance pracovně lékařských služeb výzvou k uplatnění svých nabytých znalostí,“ uvedla primářka.

V prostředí ambulance, která se zaměřuje především na provádění pracovnělékařských prohlídek, má možnost se setkávat a stále ještě nově objevovat vlivy, které působí jak na zdraví zaměstnanců, tak na výkon jejich práce a ovlivňují více či méně zdravotní způsobilost k provádění určité činnosti. „Ke správnému posouzení zdravotního stavu je potřeba komplexní znalost informací, umění vidět situaci z více úhlů pohledu, a proto je náplň mé práce zajímavá a mnohdy plná překvapení,“ pokračovala Kateřina Marková. Prozradila, že kromě práce ji dělají radost aktivity jako cyklistika, turistika nebo tenis.

Péče ambulance zahrnuje posuzování zdravotní způsobilosti k práci a ke vzdělání, posuzování zdravotního stavu v souvislosti s nemocí z povolání a specializovaná vyšetření pro různé rizikové faktory pracovního prostředí v jednom zařízení, obvykle v průběhu jedné návštěvy, jako funkční vyšetření plic, chladový test a vyšetření periferních cév horních, popřípadě dolních končetin.

Pracovně-lékařské prohlídky ambulance provádí u zaměstnanců rizikových i nerizikových pracovišť. „Jedná se o vstupní, preventivní, mimořádné, výstupní i následné prohlídky. Další možností jsou tzv. VIP prohlídky, prováděné na základě žádosti jednotlivých firem, popřípadě jednotlivců. Součástí našich služeb je i poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, na ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s vykonávanou prací. Obsahem naší činnosti jsou i školení v poskytování první pomoci a pravidelné dohledy na pracovištích,“ popsala rozsáhlou činnost s tím, že v současné době je však ambulance uzavřena kvůli aktuální koronavirové situaci a provádí pouze mimořádné prohlídky.

Další zprávy z regionu