Nemocnice Agel otevřela telemedicínské centrum

Nemocnice Agel Třinec-Podlesí zahájila koncem března provoz zmodernizovaného telemedicínského centra, které patří svým vybavením k nejmodernějším ve střední Evropě. Na místě vzniklo i nové rehabilitační oddělení. Investice dosáhly bezmála 30 milionů korun.

Krom lékařů tvoří zdejší tým i biomedicínští inženýři a technici. Foto: Agel

Nové centrum se nachází v prvním podlaží budovy polikliniky v místech, kde dříve sídlily soukromé ordinace ambulantních lékařů. Tam ho také v úterý našel první pacient Lukáš Neděla.

„Mám arytmii srdce, takže mi tady už před deseti lety nainstalovali defibrilátor, který mi hlídá srdce, a kdyby se něco dělo, elektrickým výbojem mi ho hned spraví, aby fungovalo správně,“ popsal své potíže. Z modernizace oddělení měl radost, ale daleko více ho těší, že sem do nemocnice nemusí jezdit často. „Sledují mě na dálku, takže mi stačí dorazit jednou za rok. Jsem totiž až od Opavy, tak to mám dále,“ dodal Lukáš Neděla. Není sám, takových pacientů bydlících po celé České republice má nemocnice hodně.

„Prostory prošly revitalizací a jsou rozděleny na dvě části. Jde jednak o zázemí pro tým biomedicínských inženýrů a techniků, včetně telekonferenční místnosti, a dále ambulance a vyšetřovny, které budou multifunkční,“ vysvětlil investici primář centra Jan Chovančík.

Kromě klasického zaměření, tedy distančního sledování pacientů, které provádějí podobně zaměřená specializovaná pracoviště, se třinecké telemedicínské centrum zaměřuje na využití moderních technologií v klinické praxi. „Jsme připraveni řešit požadavky našich lékařů na míru jejich potřebám. Už před více než dvěma roky jsme začali jako první v republice využívat 3D tisk při simulaci kardiologických výkonů, kdy si vybrané specializované zákroky můžeme na precizních modelech vyzkoušet nanečisto. Operace jsou tak pro pacienty bezpečnější a efektivnější. Takový postup zároveň šetří operační náklady. Tuto praxi jsme pak dále rozvinuli o využití virtuální reality, a to hlavně při plánování složitých srdečních operačních výkonů,“ upozornil primář Chovančík a doplnil, že dnes se spektrum zájmu třineckých odborníků rozšířilo také o oblast strojového čtení a umělé inteligence.

„I zde vidím obrovský potenciál pro budoucnost. Aktuálně například pracujeme na vlastním softwarovém řešení, které výrazně ulehčí sledování nozokomiálních nákaz ve zdravotnických zařízeních a umožní také jejich větší prevenci,“ uvedl Jan Chovančík.

Výhody dálkového sledování
Vzhledem k široké spádové oblasti Nemocnice Agel Třinec-Podlesí, kterou tvoří celý Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, ale výjimkou nejsou ani pacienti z Čech, ocení především klienti ze vzdálenějších regionů projekty centra zaměřené na vzdálený monitoring.

„Sledujeme pacienty s implantovanými kardiostimulátory, defibrilátory, ale také s přístroji určenými k diagnostice poruch rytmu. Pacienti díky těmto technologiím nemusí dojíždět osobně na kontroly k nám do nemocnice tak často, neboť jejich stav sledujeme distančně takřka v on-line režimu. V případě zhoršení zdravotního stavu nebo záchytu technické nebo EKG abnormity samozřejmě umíme velmi rychle zasáhnout a situaci řešit. Do budoucna bychom chtěli tímto způsobem sledovat stovky pacientů,“ upřesnil plány primář Jan Chovančík s tím, že vzdálený monitoring tak již brzy ušetří dojíždění na lékařské kontroly také dalším pacientům, například diabetikům, lidem trpícím spánkovou apnoe či těm, kteří berou léky na ředění krve.

Rehabilitace v novém
Nemocnice hned u nového centra otevřela ve zmodernizovaných prostorách i ambulantní část rehabilitačního oddělení. „Je zde například myšlenka, že bychom mohli sledovat pacienty na dálku a revidovat jejich domácí pohybové aktivity. Pomoci by k tomu měly chytré hodinky a aplikace,“ prozradila možnosti spolupráce obou oddělení primářka rehabilitace Barbora Ryšková s tím, že reálně využívanou novinkou jednoznačně bude používání virtuální reality při pohybové léčbě pacientů lůžkových oddělení nemocnice.

Ambulance a rehabilitační tělocvična nabídne v nových prostorách nejen estetické prostředí, ale i nové moderní vybavení, které zahrne například přístroje pro novodobou magnetoterapii, léčbu podtlakem, či léčbu chladem. „Rehabilitační oddělení aktuálně prošlo kompletní proměnou, a to jak ohledně prostor, tak i vybavení. Nově například nabídneme pacientům procedury fyzikální terapie, které jsme doposud neměli v portfoliu. Dále rozjíždíme program kardiorehabilitace pro pacienty, kteří jsou ohroženi nebo již přímo trpí kardiovaskulárním onemocněním. Je to typ cvičení, které kromě farmakoterapie může významně přispět k úspěšné léčbě těchto pacientů. Pomoc u nás najdou i pacienti s cévními problémy nebo například inkontinencí,“ poukázala Barbora Ryšková.

Léčba chladem pomůže
V rámci fyzikálních terapií budou novinkami moderní magnetoterapie, léčba pod tlakem či kryoterapie. Intenzivní magnetoterapii zajistí nový vysokoindukční magnet Salus Talent, který využívá vysoké intenzity magnetického pole k léčbě bolesti páteře nebo kloubů, například při artróze. K léčbě pod tlakem v nemocnici poslouží přístroj Vakumed, který využívá změnu atmosférického tlaku (podtlaku) v tubusu a zlepšuje tak prokrvení dolních končetin. Terapie je vhodná při léčbě diabetické nohy, defektů nohou při ischemické chorobě dolních končetin, žilní nedostatečnosti, ale i pro regeneraci po sportovním výkonu.

„Poslední novinkou bude kryoterapie, během které se využívá velmi chladný vzduch k lokálnímu podchlazení měkkých tkání včetně svalů. Po ochlazení v druhé době dochází ke zlepšení prokrvení a odvodu metabolitů z tkání. Toho se využívá nejčastěji u pacientů po poranění svalovém, vymknutí kloubů, ale také u revmatických onemocnění, po operacích kloubů či páteře,“ vysvětlila Ryšková.

V nových prostorách bude mít zároveň rehabilitační oddělení nově k dispozici velkou tělocvičnu pro skupinová cvičení, jednu individuální tělocvičnu navíc, novou místnost pro kardiorehabilitaci i plně vybavené šatny včetně sprchy pro lepší komfort pacientů. Díky rozšíření prostor bude moci ambulantní služby navíc využít i větší počet pacientů.

Další zprávy z regionu