Nemocnice Podlesí má nový přístroj na vyšetření srdce

Nový moderní přistroj CardioLab používaný u invazivní diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu za téměř pět milionů korun pořídila Nemocnice Podlesí, která je členem skupiny Agel.

Přístroj stál téměř pět milionů korun. Pacientům však výrazně pomůže. Foto: archiv nemocnice

Přístroj přináší důležité informace o pacientovi jak při samotných katetrizačních výkonech zaměřených na odstranění zdroje poruchy srdečního rytmu, tak při sledování nemocných po zákrocích. Oproti předchozímu je výrazně rychlejší, má řadu nových funkcí, umožňuje také výměnu informací s ostatními přístroji, jakou jsou například rentgen, Carto, speciální katetry a další. Systém využívá také nový modul pro měření tlaku, spotřeby kyslíku a teploty.

„Ihned po výkonu na CardioLabu můžeme vytvořit komplexní závěrečnou zprávu, která obsahuje i informace z těchto přístrojů. Tu pak odesíláme do nemocničního systému, takže odpadají zbytečné časové prodlevy,“ vysvětlil vedoucí lékař arytmologie kardiologického oddělení Nemocnice Podlesí v Třinci Jan Chovančík.

Díky kompatibilitě s monitorovacím systémem, který se používá při převozu pacienta a dále pak na lůžku jednotky intenzivní péče, nedochází ani při převozu k výpadku měřených dat. Pacient je tak stále pod kontrolou přístrojů.

„Přístroj CardioLab je umístěn na elektrofyziologických sálech, kde každý rok provádíme asi 600 invazivních elektrofyziologických vyšetření, z toho asi 500 katetrizačních ablací. Patříme tak mezi největší pracoviště zabývající se touto problematikou v České republice,“ doplnil Jan Chovančík.

Elektrofyziologie je obor zabývající se invazivní diagnostikou a léčbou poruch srdečního rytmu, pomocí tzv. katetrové ablace, při které dochází ke zničení té části srdeční tkáně, ve které arytmie vznikají. Unikátní na této metodě je zejména její dlouhodobý výsledek, kdy velkou část nemocných zbaví trvale potíží, které s poruchami rytmu souvisely.

Další zprávy z regionu