Nemocnice na Podlesí uspěla v náročném auditu

Ani neohlášená návštěva auditorů nezaskočila zdravotníky v Nemocnici Agel Třinec-Podlesí. Ti i v mimořádně složitém období pandemie nepolevili ve vysoké poskytované kvalitě služeb a bezpečí pacientů.

Kvalita poskytovaných služeb je v nemocnici na prvním místě. Audit to potvrdil. Foto: Agel

Auditoři ze Spojené akreditační komise přišli poprvé v historii České republiky na šetření k získání reakreditace bez ohlášení. Výsledek je dobrým signálem pro pacienty i zaměstnance.

„Období koronaviru je pro všechny velmi náročné, ale díky dlouhodobě nastavené kultuře kvality a bezpečí jsme byli přesvědčeni, že naši zaměstnanci formu neohlášené kontroly zvládnou bez problému,” podotkla ředitelka Odboru Sociální a ošetřovatelské péče skupiny Agel Kristina Krausová.

Odborníci ze Spojené akreditační komise (SAK) se ohledně neohlášených akreditací nechali inspirovat svými kolegy v USA. Zde především ty nejambicióznější nemocnice samy před časem začaly oslovovat auditory s tím, že chtějí prokázat trvalou připravenost a kvalitu nastaveného systému a vyhnout se tak poznámkám o “připravených kulisách”.

„Managementu nemocnicena Podlesí jsme minulý rok tuto speciální formu šetření nabídli a on nadšeně souhlasil. Oznámili jsme jen dvouměsíční interval, v rámci kterého mohou auditoři dorazit,“ podotkl ředitel SAK David Marx a dodal: „Fakt, že nemocnice v auditu uspěla, je důkazem o tom, že garanci kvality svým pacientům bere jako samozřejmou součást každodenní praxe. Navíc je třeba zdůraznit, že se to děje i v situaci pandemie covid-19, která nároky na nemocnice v celé zemi výrazně zvyšuje.”

„Pro úspěšné získaní reakreditace jsou zapotřebí i správné nástroje a jedním z nich je také interní audit. V naší nemocnici probíhají pravidelně a jsou zaměřené především na rizikové činnosti, ale také jimi ověřujeme, zda všichni zaměstnanci dodržují legislativu, stanovená pravidla, normy a postupy a řádně plní své povinnosti vůči pacientům,” vysvětlila Monika Kubalíková, manažerka kvality v Nemocnici Agel Třinec-Podlesí.

Získaná reakreditace potvrdila třineckému zdravotnickému zařízení se specializovanou péči v léčbě kardiovaskulárních onemocnění vysoce nastavenou úroveň v péči o pacienta a celkovou bezpečnost. „Všichni bez rozdílu chceme, aby pacienti, kteří přicházejí do našeho zdravotnického zařízení, byli hlavně co nejdříve zdraví, nebo měli své zdravotní problémy pod kontrolou za předpokladu, že poskytnutá zdravotní péče bude bezpečná, včasná a efektivní, respektive účinná,” poznamenává manažerka kvality.

Zároveň certifikát přináší i pracovníkům větší míru jistoty při práci, kvalitnější odbornou komunikaci, či právní jistotu. „A především jistě i pocit hrdosti na pracoviště, kde působí. Fakt, že nemocnice v Podlesí od roku 2002 obhájila akreditaci šestkrát s tím, že náročnost akreditačních standardů i jejich počet časem rostl, svědčí o manažerské i klinické konzistenci a pochopitelně o vysoké úrovni kvality a bezpečí v zařízení,” zdůrazňuje ředitel Spojené akreditační komise.

„Akreditační audit je pro nemocnici vždy náročný proces, a proto si nesmírně cením úspěchu, kterého jsme dosáhli, zvláště v nelehkém období pandemie covidu-19. Poskytujeme pacientům špičkovou specializovanou péči na vysoce odborné úrovni a akreditace tento ukazatel potvrdila,” řekl předseda představenstva Nemocnice Agel Třinec-Podlesí Radek Neuwirth.

Další zprávy z regionu