Nemocnici obsadili hasiči, ven museli i dva „pacienti”

Hasičské houkačky byly slyšet v úterý 18. října v areálu Nemocnice Agel Český Těšín. Nahlášen zde byl požár na oddělení následné péče s rehabilitačním zaměřením. Na první pohled dramatická akce byla ale předem domluveným cvičením, které prověřilo i evakuační systém v praxi.

Hasiči pomáhali s evakuací pacientů. Naštěstí nyní jen cvičně. Foto: Agel

Valící se kouř z pod dveří kuchyňky v budově C českotěšínské nemocnice na oddělení následné péče s rehabilitačním zaměřením ohlásila v deset hodin dopoledne jedna z pracujících sestřiček. „Ta ihned informovala ostatní personál a rozběhla se rychlá akce. Lékařka oddělení oznámila událost na linku 150 a ani ostatní zaměstnanci nezaháleli. Dali mokré prostěradlo pod dveře kuchyňky, aby zabránili šíření kouře. Dále také informovali pacienty o tom, že hoří a zajistili je na pokojích s personálem,” popsala začátek plánovaného cvičení členka představenstva Nemocnice Agel Český Těšín Alice Ručková.

Hasičský záchranný sbor byl na místě během několika málo minut a jeho členové se ihned ujali vedení. „Profesionálně uhasili požár, vyfoukali kouř z chodby, zkontrolovali a informovali pacienty na pokojích. Ti byli předem o cvičení informováni. Hasiči si rovněž si vyzkoušeli evakuovat dva pacienty-figuranty na speciálních evakuačních podložkách. Jednalo se o studenty Agel Střední zdravotnické školy z Českého Těšína,” ujistila Ručková.

Úterní cvičení bylo prospěšné nejen pro hasiče, kteří si vyzkoušeli zásah v prostorách nemocnice, ale také pro zaměstnance, neboť si prakticky všichni vyzkoušeli evakuační systém v praxi. „Zkušenosti z této akce budou prezentovány ostatním pracovníkům nemocnice na celoústavním semináři v listopadu,” dodala na závěr.

Další zprávy z regionu