Nýdek má plán, jak zvládnout velkou vodu

Až přijdou povodně a z koryt potoků se povalí velká voda, Nýdek bude připraven. Pořídil si totiž digitální povodňový plán. Díky němu může pružně reagovat na hrozící nebezpečí.

Ilustrační foto: tm

Podle zákona plán proti povodním musí mít každá obec. Nýdek ale sáhl rovnou po modernější verzi, a to za přispění evropských peněz z Fondu soudružnosti v rámci Operačního programu životního prostředí. Dotace pokryla 80 procent nákladů, které činily 375 100 korun. „K tomu jsme si navíc pořídili i kvalitní elektrocentrálu a nové čerpadlo, a to nad rámec dotace. Elektrocentrála pomůže při náhlém výpadku elektřiny složkám integrovaného záchranného systému i obci,“ vysvětlil starosta Nýdku Jan Konečný.

Digitalizovaný povodňový plán má spoustu výhod. „U povodní jde vždy o rychlost. Díky měřidlům a elektronickým čidlům na tocích dostaneme okamžitě upozornění, že někde výška hladiny překročila povodňový stupeň. Tak můžeme varovat třeba i sousední Bystřici,“ pokračoval starosta.

Jak dále řekl, aplikace obsahuje všechny důležité kontakty, které se v krizové situaci mohou hodit. Jsou v ní zaznamenána i místa, na kterých mohou z nějakého důvodu vznikat rizikové situace, například únik chemikálií. „Prostě nám digitální plán pomůže rychleji reagovat a lépe ochránit zdraví lidí i majetek,“ shrnul Konečný.

Nýdek sice prakticky nemá na svém území zátopová místa, problémy při prudkých deštích ale dělá voda vytékající z potoků. „Nebezpečné je, že se často ucpávají mosty nebo dochází k podmáčení břehů,“ upozornil místostarosta Nýdku Milan Suszka. Doplnil, že tento rok obec řešila velkou vodu asi třikrát.

Další zprávy z regionu