Obnovu gymnázia komplikuje stav budovy i opatření proti viru

Kompletní renovace gymnázia s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně je v plném proudu. Z důvodu špatného stavu budovy nabrala mírné zpoždění.

Rekonstrukce gymnázia má trvat do července příštího roku. Foto: DH

Stavaři doposud zesílili konstrukci hlavní budovy školy, na střeše navazujícího objektu tělocvičny pracují pokrývači. Problémy jim způsobuje skutečný stav objektu, který odhalily stavební práce.

„V současné době jsme dokončili statické ztužení průvlaků čtvrtého a pátého podlaží školy, dále pokračujeme ve výměně oken. Zahájili jsme práce na fasádě sousední tělocvičny, jejíž statiku jsme již dříve zesílili spřažením ocelovými nosníky,“ informoval vedoucí střediska 11 HSV Beskydské stavební Petr Piprek a pokračoval: „V interiéru školy provádíme dispoziční změny a připravujeme se na demontáž arkýřů a pásového světlíku střechy školy. Ta je již připravena na montáž nové hliníkové krytiny.“

Podle Pipreka skutečný stav původního objektu gymnázia se ukázal být v rozporu s tím, co původně očekával projekt, a to si posléze vyžádalo nutné změny v technologických postupech i rozsahu prací.

Dodal, že v důsledku pandemie koronaviru se rekonstrukce dostala do mírného skluzu. „Potýkáme se s nedostatkem pracovníků, především u našich dodavatelů. Tento stav způsobují mimo jiné i opatření, stejně jako medializace výskytu covid-19 v Karviné,“ uvedl Piprek.

Generální rekonstrukce komplexu budov gymnázia s polským jazykem vyučovacím v Havlíčkově ulici začala v první polovině února, dokončena má být v červenci příštího roku. Zřizovatelem školy a investorem je Moravskoslezský kraj, který se rozhodl pro rozsáhlou opravu z důvodu velmi špatného stavu konstrukcí a neúsporného provozu. Celkové náklady na kompletní rekonstrukci gymnázia by se měly vyšplhat na 31 milionů korun.

Další zprávy z regionu