Plastycy z Zaolzia wystawiają

Do połowy marca czynna będzie w Domu Narodowym w Cieszynie wystawa twórców zaolziańskich działających w ramach Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC (SAP). Uroczysty wernisaż z udziałem artystów odbył się w ubiegły wtorek.

Wystawę w Domu Narodowym zainaugurował wernisaż. Foto: ba

„Bardzo cieszy nas to, iż w ramach jedności kulturowej Ziemi Cieszyńskiej Zaolzie może zaistnieć również po prawej stronie Olzy”, powiedział profesor Daniel Kadłubiec omawiając bogatą, bo ponad stuletnią twórczość artystów – plastyków działających po lewym brzegu Olzy.

Zaznaczył, że pierwsza wystawa plastyczna na Śląsku Cieszyńskim została zainstalowana dokładnie przed stu laty. Odbyła się w Orłowej, jej autorami byli Karol Piegza i Gustaw Fierla.

Stowarzyszenie SAP, które jest organizatorem międzynarodowych plenerów malarskich na Zaolziu i w Beskidach, liczy obecnie 18 członków. W ramach wystawy w Cieszyńskim Ośrodku Kultury można obejrzeć ponad 30 prac 15 z nich.

„Nie ustaliliśmy wcześniej żadnego wspólnego tematu, każdy artysta wystawia pracę z ostatniego okresu. Techniki są różne, od akwareli po malarstwo olejne“, powiedziała prezes SAP-u Barbara Kowalczyk.

W trakcie ponad 50 lat trwającej działalności plastycy z Zaolzia nawiązali kontakty z wielu środowiskami twórczymi w Polsce. Swoje prace prezentowali na licznych wystawach w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Co roku wyjeżdżają na plenery malarskie w Polsce i w Czechach.

Další zprávy z regionu