Podezření na trestný čin se nepotvrdilo

Vedení Českého Těšína si může oddechnout. Policie ČR odložila trestní věc podezření z přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku v souvislosti s rekonstrukcí Nádražní ulice. Trestní řízení bylo zahájeno na základě podání občanů města.

Nádražní ulice je stále staveništěm. Foto: tm

Přečin měl být spáchán v průběhu několika let. A to od 14. listopadu 2016 do 13. května 2022 či následně v rámci výběrových řízení a samotné realizace veřejné zakázky, a to porušením podle zákona uložené, nebo smluvně převzaté povinnosti opatrovat či spravovat cizí majetek.
„Tím měla být městu Český Těšín způsobena škoda na majetku dosahující minimálně výše nikoli malé, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu,“ shrnula mluvčí radnice Marcela Hladká. Podle ní však nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by odůvodnily podezření, že ke ztrátě na majetku města došlo.

„Každý je vždy potěšen, když šetření policie konstatuje neporušování zákonů. Proto i já jsem rád, že podezření se nepotvrdilo a vše probíhá v souladu se zákonem,“ okomentoval celou kauzu starosta Českého Těšína Vít Slováček.

Nádražní ulice výrazně mění svůj vzhled. Z frekventované a rušné tepny se změní na klidovou zónu se spoustou zeleně. Sotva však rekonstrukce začala nabírat na obrátkách, narazila na odpůrce. A nebylo jich zrovna málo.

Veřejná zakázka s názvem Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční turistiky stále pokračuje. „K prodloužení termínu dokončení stavby docházelo na základě nepředvídatelných událostí. Ty nesouvisí s kvalitou prováděných prací,“ vysvětlila mluvčí.

Město Český Těšín potvrzuje výskyt vad a nedodělků na stavbě, na které zhotovitele upozorňuje technický dozor města a zástupci investičního odboru v rámci kontrolních dní.

„Samotné dílo město přebere až po dokončení stavby, a to bez vad a nedodělků. V případě jejich výskytu a neodstranění v určeném termínu budeme zhotovitele sankcionovat dle smlouvy o dílo,“ uzavřela Hladká.

Další zprávy z regionu