Polscy pisarze wśród dzieci

W ramach projektu „Z książką na walizkach“ przyjechało na Zaolzie sześciu polskich pisarzy. W ubiegłym tygodniu odwiedzili polskie placówki szkolne oraz miejscowe biblioteki. Finałem wydarzenia była środowa biesiada literacka w Teatrze Cieszyńskim. Młodzi czytelnicy brali udział w licznych konkursach i bawili się wspólnie z pisarzami.

Pisarze bawili się wspólnie z czytelnikami. Foto: mc

Spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami odbyły się już po raz 13. Część autorów uczestniczy w wydarzeniu regularnie, część z nich to nowicjusze.

„Dwie autorki, Urszula Sieńskowska-Cioch i Joanna Wachowiak, biorą w naszej imprezie czytelniczej udział po raz pierwszy”, powiedziała z ramienia organizatorów Helena Legowicz, która w trakcie biesiady literackiej przeprowadziła z nimi krótki wywiad. Obydwie odpowiedziały, że ich oczekiwania, co do spotkań z zaolziańskimi czytelnikami, zostały całkowicie przekroczone.

Pisarze pracowali w terenie od poniedziałku do wtorku. W sumie odbyło się 27 spotkań z czytelnikami. Większość z nich przebiegała w polskojęzycznych szkołach, niektóre zorganizowano w bibliotekach (w Karwinie, Czeskim Cieszynie, Bystrzycy i Mostach koło Jabłonkowa).

W środę młodzi czytelnicy z różnych kątów Zaolzia zjechali się do Czeskiego Cieszyna. Tu w miejscowym teatrze podsumowano konkurs czytelniczy i bawiono się wspólnie z polskimi pisarzami. Uczestnicy brali udział w wielu konkursach. Za zadanie mieli m.in. ułożyć puzzle z okładek wybranych książek, dopasować imiona do nazwisk poszczególnych autorów czy napisać opowiadanie oddające charakter wcześniej usłyszanych dźwięków. Dzieci dawały z siebie wszystko. W nagrodę otrzymywały książki.

Przyjemna atmosfera panowała zarówno na scenie, jak i na widowni. Dzieciaki wspierały się i dopingowały nawzajem. Doszło nawet do spontanicznego śpiewu. Za namową Heleny Legowicz widownia odśpiewała pierwsze zwrotki „Płyniesz Olzo”. W prezencie dla pisarzy i obecnej na sali wicekonsul RP w Ostrawie, Marii Kovacs.

Głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki.

Další zprávy z regionu