Postavili retardéry a hned je zbourali

Prvním počinem nového starosty Hrčavy Marka Sikory bylo vybudování zpomalovacích retardérů před tamní základní školou. Na zasedání zastupitelů minulý týden za to ihned sklidil díky vedoucí učitelky školy Ivany Robenkové. Ukázalo se ale, že byly postaveny bez patřičných razítek.

Retardéry neměly patřičná povolení, už jsou pryč. Foto: archiv

„Děkuji novému vedení obce, že tak rychle zareagovalo. Auta tudy jezdí rychle, takže je to snad zpomalí a děti budou v bezpečí,“ kvitovala. Na její slova ale zareagovala jedna z přihlížejících občanek Pavlína Matykiewiczová. „Umístění retardérů je sice pěkné, ale máte na ně povolení? Vždyť u nich chybí dopravní značení, jeden je na horizontu, takže když jsme se v noci vraceli z dovolené, pěkně jsme si s autem poskočili. Podle mě navíc ohrožují cyklisty, protože je nejde objet,“ obrátila se na starostu občanka.

„Retardéry jsme umístili pro bezpečí našich dětí. Chcete opravdu podrážet vedení obce, nebo budeme tahat za jeden provaz s cílem, aby se nám v naší obci žilo dobře?“ reagoval starosta Marek Sikora. Na otázku, kolik načerno vybudované retardéry vlastně obec stály, odvětil: „Nic, nechali jsme je tam namontovat na vlastní náklady.“ Pavlína Matykiewiczová následně jen dodala, že osobně by proti retardérům nic neměla, jen se musí umístit dle platného povolení a na místě, kde mohou být.

Hádka na zasedání zastupitelů pokračovala a vyústila v prohlášení starosty, že tedy dá hned další den zpomalovače odstranit, a pokud dojde k nějaké nehodě, zodpovědnost ponese nespokojená občanka. Té také v závěru vzal slovo.

Vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu Jablunkov Marcela Sniegoňová vysvětlila, že zpomalovací prahy lze umístit pouze na místních komunikacích a za určitých podmínek. „Musí být podána žádost na příslušný silniční správní úřad spolu s projektem (návrhem) dopravního značení. Silniční správní úřad pak zašle návrh k odsouhlasení na příslušný orgán policie ČR. Pokud je návrh dopravního značení v souladu se zákonnými předpisy a normami, je vydáno Stanovení dopravního značení k umístění dopravního značení formou opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na komunikaci,“ vysvětlila s tím, že tento postup může trvat 30 až 60 dnů.

Jak dále řekla, v případě umístění zpomalovacích prahů musí být splněny podmínky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, např. snížením rychlosti v daném místě, nasvětlením, umístěním svislého dopravního značení apod. „Umísťovat zpomalovací prahy je třeba uvážlivě. Nevýhodou bývá zvýšený hluk. V místech, kudy by auto projelo konstantní rychlostí, musí zpomalit a zase se rozjíždět. Takže řidiči podřazují a motor se dostává do vyšších otáček, kde je hlučnější. V této chvíli vozidlo produkuje i více emisí,“ doplnila Marcela Sniegoňová.

Další zprávy z regionu