Vendryňští přepracují plán investic

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Vendryně pro období mezi roky 2020 a 2024 je podle finančního výboru mdlý a nezohledňuje žádnou obecní vizi. Vendryňští zastupitelé se proto na svém minulém zasedání rozhodli k jeho přepracování.

Ilustrační snímek: fm

Členové finančního výboru se po detailním prozkoumání výhledu rozpočtu na příští roky shodli, že je zpracovaný pouze k provozním potřebám a k drobnému financování obce, jako je například údržba. „Návrh už nezohledňuje žádnou vizi, která by měla vycházet z dlouhodobého strategického plánu. Ten by bylo potřeba aktualizovat a na tomto základě pak zpracovat i nový střednědobý výhled rozpočtu,“ ponoukal zbylé zastupitele předseda výboru Marek Lakota.

„Jako finanční výbor bereme předkládaný výhled na vědomí, ale nedoporučujeme jej schválit,“ pokračoval a vyzval, aby se členové nejvyššího orgánu obce zamysleli, co chtějí během svého mandátu ve Vendryni postavit či zrealizovat. Zastupitelka Jana Chlebková pak na předešlá slova navázala, že by Vendryňští měli k dokumentu začít přistupovat aktivně, protože vypracovávání strategického plánu může trvat i rok.

Ačkoli se s náročností přípravy dokumentu shoduje také Ivo Špaček, i podle něj je strategický plán nezbytné aktualizovat. „K samotnému finančnímu výhledu by ale stačilo, kdybychom se pouze zamysleli, které investice chceme realizovat v jednotlivých letech, a s tím tolik práce, jako se strategickým plánem, nebude. Ta čísla pak můžeme zakomponovat do finančního návrhu,“ řekl.

Po rozpravě komunální politici nakonec střednědobý výhled rozpočtu pouze vzali na vědomí a uložili radě, aby na příštím zasedání předložila zastupitelstvu seznam investic, které plánuje do roku 2024 realizovat. Podle něj pak projednávaný dokument doplní a následně schválí.

„Plán investic bude vyplývat také z požadavků komisí. Tím si zhodnotíme, kde nás tlačí bota,“ doplnil místostarosta Bohuslav Raszka. „Do konce února připravíme návrh investic a na počátku března, kdy budeme mít příští jednání zastupitelstva, body probereme. Na dubnovém zasedání pak konečně střednědobý výhled rozpočtu budeme schvalovat,“ uzavřel starosta Raimund Sikora.

Další zprávy z regionu