Pro aktivity občanů mají miliony korun

Občané na území MAS Jablunkovsko mohou sami rozhodnout o bezplatných aktivitách komunitního života v regionu. MAS má pro tyto účely vyhrazeno devět milionů korun v tříletém projektu.

Cílem setkání bylo hlavně získávání podnětů na bezplatné aktivity občanů. Foto: tm

Aby se do projektu zapojilo co největší spektrum lidí, uspořádala MAS Jablunkovsko 29. března setkání v Písečné. Pozváni byli zástupci spolků, senior klubů, pečující osoby, občané a mládež k diskuzi nad možnostmi realizací bezplatných aktivit komunitního života v regionu. Setkání se konalo v dopoledních hodinách a zájemci od Hrčavy po Vendryni naplnili připravenou kapacitu.

V první, společné části byl představen hlavní cíl projektu a následovaly dotazy. „Jsem z Návsí. Jak si pro činnost, kterou plánujeme, zajistit vhodné prostory?“ zněl jeden z dotazů. „Váš požadavek sdělíte nám a pak už je naším úkolem zajistit vhodné místo,“ odpověděla koordinátorka. „Můžeme organizovaně cvičit i v domě pro seniory?“ ptala se paní. „Samozřejmě. Je jasné, že lidé z domu pro seniory by těžko přišli na cvičení někam jinam, proto není problém zorganizovat cvičení přímo v domě pro seniory,“ sdělila Szkatulová s tím, že podobná cvičení již probíhají v Nýdku a Písečné. „My zaplatíme lektora, senioři mají vše zdarma a mohou na cvičení dorazit z kterékoliv obce území MAS Jablunkovsko,“ dodala. Pokud by byl zájem z dalších částí regionu, může se cvičení, ale nejen to, rozšířit do dalších obcí.

„Na setkání jsme od přítomných sesbírali množství krásných podnětů, o které akce je v území zájem, co jim v území chybí, nebo naopak co třeba spolky mohou nabídnout nám. K propojení generací v území schází kontakty na aktivní mladé lidi, bylo by fajn, kdyby se nám ozvali. Všechny podněty, které zde vznikly, vyhodnotíme a následně budeme připravovat bezplatné aktivity pro občany,“ uzavřela Szkatulová.

Další zprávy z regionu