Prostranství dostane nový kabát

Sotva dokončili jednu věc, hned se pustili do druhé. Po modernizaci interiéru budovy základní školy s polským jazykem vyučovacím v Bukovci přistoupili k revitalizaci prostranství mezi budovami polské základní a mateřské školy.

Na ploše vyroste víceúčelové hřiště. Foto: pmj

Během prázdninových měsíců se prostor mezi oběma objekty začne měnit k nepoznání. Vznikne zde jedna celistvá plocha, kterou propojí nový chodník. Její součástí bude víceúčelové hřiště s polyuretanovým povrchem určené pro žáky základní školy a také dřevěné herní prvky pro děti z mateřské školy. Nová bude rovněž autobusová čekárna.

„Prioritou této investiční akce bude usazení čistírny odpadních vod za budovou polské základní školy, na kterou bude napojena nejen základní, ale i mateřská škola včetně obecních bytů. V příštím roce přijde řada na starou požární zbrojnici, Dům PZKO a také rodinné domy v okolní zástavbě,“ upřesnila starostka Bukovce Monika Czepczorová.

První žena Bukovce si přeje, aby stavební práce proběhly v prázdninových měsících. V poslední etapě se počítá také s výsadbou stromků a keřů, které nově vzniklé prostranství sladí s výsadbou a zelení navazujícího parkoviště u kostela.

Další zprávy z regionu