Radnici zdobí tři vlajky

Na státní vlajky, které jsou vyvěšovány na radnicích, obecních úřadech a dalších významných budovách při příležitosti státních svátků nebo jiných důležitých příležitostech, jsme si už zvykli. Je to zcela přirozené a pro obce a města to vyplývá ze zákonné povinnosti.

Vlajky na českotěšínské radnici. Foto: EŚ

Každý, kdo prochází kolem českotěšínské radnice, si všimne, že nad hlavním vstupem do budovy již delší dobu třepetají hned tři vlajky – Evropské unie, vlajka ČR a města Český Těšín. „K tomuto kroku jsme přistoupili po vzoru jiných měst a na naši radnici se rozhodli umístit vlajkovou výzdobu na trvalo. Celoročně jsme vyvěsili unijní vlajku, vlajku ČR a Českého Těšína, čímž klademe důraz na sounáležitost se všemi subjekty, které vlajky symbolizují,“ vysvětlila starostka Gabriela Hřebáčková.

Starostka také uvedla, že důležitou pohnutkou pro vyvěšení vlajky města byla navíc snaha dostat ji do širšího povědomí obyvatel. Mnoho z nich totiž ani neví, že město vlastní vlajku má a jak vypadá. Dodejme jen, že vlajka Českého Těšína byla zavedena do Registru komunálních symbolů měst a obcí ČR dne 1. února 1994. List praporu tvoří tři vodorovné pruhy – červený, žlutý a modrý. Tyto barvy vycházejí z heraldického erbu města Český Těšín.

Další zprávy z regionu