Ředitelství silnic a dálnic se připravuje na zimu

Na 201 sypačů, 662 řidičů a 131 dispečerů má připraveno pro údržbu dálnic a silnic I. třídy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro nadcházející zimní sezonu. Ta začala s příchodem listopadu.

Ilustrační foto: ŘSD ČR

„ŘSD musí i při silném sněžení zajistit vlastními pracovníky průjezdnost více než tisíc kilometrů dálnic v celé ČR. Údržbu mají na starosti jednotlivá střediska správy údržby dálnice. Na jedno připadá přibližně 50 km dálnice. Zbývající úseky dálnic a silnice I. třídy udržují dodavatelské firmy na základě smluv uzavřených s ŘSD,“ popsal mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Kromě zaměstnanců jednotlivých středisek leží tento náročný úkol také na specializované technice. ŘSD má k dispozici celkem 201 sypačů. Připraveno je rovněž 58 universálních vozidel s různým technickým vybavením. „Při velké sněhové nadílce například přijdou ke slovu mohutné frézy, schopné zvládnout i ty největší závěje. V našich skladech je připraveno přes 51 tisíc tun soli a solného roztoku. Na nakládání soli do sypačů čeká 48 nakladačů,“ pokračoval mluvčí.

ŘSD má v každém svém středisku provozuschopné centrum pro výrobu a distribuci solanky. Jednak roztoku vody a chloridu sodného, jednak roztoku vody a chloridu vápenatého. Zásoba posypových materiálů je vypočítána pro průměrnou zimu, v případě zvláště nepříznivého počasí je ještě možné sáhnout do nouzových rezerv.

„Důležitým prvkem systému zimní údržby silnic jsou rovněž dispečerská pracoviště. Dispečeři na mají ve většině případů k dispozici online obrazové údaje z dohledových kamer, informace o aktuálních hodnotách z meteorologických stanic, ale i ze snímačů umístěných přímo na vozovkách. Zaměstnanci center zároveň vyhodnocují krátkodobé, střednědobé, i liniové předpovědi počasí pro jednotlivé tahy. Součástí systému je i srážkový radar,“ popsal Jan Studecký.

V souladu s legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do prvního pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

Informace o zimní výbavě, sjízdnosti silnic a dálnic, ale také informace zahrnující výkony zimní údržby na dálnicích a silnicích I. třídy naleznete na portálu www.dopravniinfo.cz.

K dispozici je pro řidiče také bezplatná dálniční asistenční služba. Asistenční služba je zajišťována pracovníky ŘSD a funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce. Řidiči se na asistenční službu mohou obrátit z v případě jakýchkoliv potíží, příjezd vozidla i zásah na místě, kterým bude zajištěna plynulost a bezpečnost provozu a je zcela zdarma. Dojezdový čas je do cca 20 minut. Řidiči se mohou na asistenční službu obrátit také s dotazem na aktuální dopravní situaci. Kontakt na ni je 800 280 281.

Další zprávy z regionu