Ropice hledá léky na dopravní bolesti do obchvatu

Řešení, jak zmírnit dopady husté dopravy do doby, než bude postaven poslední úsek obchvatu, hledají už delší dobu Ropičtí. Úlevy od kamionů se totiž dočkají nejdříve v roce 2022. Půjde-li dobře. Prozatím v obci alespoň přibývají bezpečnostní prvky. Nově to budou dva výstražné radary.

Na schůzi zastupitelů Ropice byli i zástupci města Třince, policie a ŘSD. Foto: ab

Na dubnové zasedání ropických zastupitelů přišli zástupci třineckého magistrátu, policie i investora stavby budoucí silnice. Na tyto adresy totiž občané Ropice zaslali petice (jednu loni, druhou letos) s požadavky ke zvýšení bezpečnosti na stávající přetížené silnici.

„V současné chvíli jsou na stole dva problémy. Jednak soud musí vyřešit jedno majetkoprávní vypořádání pozemku v Třanovicích, a za druhé – probíhá opakované výběrové řízení na zhotovitele,“ připomněla překážky, které je třeba zdolat k dokončení přípravné fáze stavby budoucí čtyřpruhové silnice Třanovice – Nebory třinecká primátorka Věra Palkovská. Doplnila, že zhotovitel by měl být vybrán v příštích dnech, ale může se stát, že některý z neúspěšných uchazečů se odvolá vůči výběru. „Když by dobře šlo, v létě by se mohlo začít stavět, bude ale záležet i na tom, kdy a jak rozhodne soud,“ řekla primátorka zastupitelům a přítomným občanům Ropice.

„Pokud bude vybrán zhotovitel a žádný z uchazečů výběrového řízení se neodvolá, v tuto chvíli se počítá s tím, že do léta by se podepsala smlouva s vybraným zhotovitelem, a počítá se i s tím, že se zahájí práce v daném úseku, kde se může začít pracovat,“ přiblížila zvažovanou možnost Šárka Kubálová z ostravské Správy Ředitelství silnic a dálnic.

Investor má stavební povolení na všechny stavební objekty budoucí přeložky I/68.

Spor ohledně vyvlastnění pozemku v Třanovicích má soud na stole už od loňského srpna. „Urgoval to kraj, urgovali jsme to my, urgovaly to i vyšší orgány,“ poznamenal právník ŘSD. Primátorka Palkovská doplnila, že informace o zmíněných problémech se dostala v březnu i na jednání vlády.

Vzhledem k oddalování stavby nové silnice lidé v Ropici volají po opatřeních ke zvýšení bezpečnosti na přetížených silnicích I/11 a I/68 protínajících vesnici. Chtěli by například úsekové měření rychlosti. Zpracovávat data z něj by musela státní nebo městská policie, která by je předávala k vyřízení třineckému magistrátu.

„Extrémní navýšení oznámení o překročení rychlosti však náš magistrát není schopen zpracovávat,“ uvedla primátorka s tím, že Třinec by pro vyřizování dopravních přestupků spáchaných v Ropici musel přijmout minimálně čtyři, možná pět lidí. „Magistrát pro ně nemá ani prostory,“ řekla Palkovská. Problematické je i vymáhání pokut od zahraničních dopravců. „Město Třinec instalaci úsekového měření nedoporučuje,“ uzavřela.

Úsekovému měření rychlosti není nakloněna ani policie. Rovněž šéf jejího územního odboru ve Frýdku-Místku Petr Klega poukázal na problematické vymáhání pokut za přestupky spáchané zahraničními řidiči. Doplnil, že nejde však jen o vymahatelnost pokut, ale i jejich výši, která pro řidiče kamionů z ciziny není dostatečně citelným postihem. Jak dále uvedl, policisté už dříve v obci zintenzivnili kontroly. „V Ropici jsme přitvrdili, výsledky tady jsou a nevyklidíme zde pole,“ slíbil plukovník Klega.

Starostka Ropice Uršula Waniová zastupitelům předložila návrh na pořízení dvou výstražných radarů, které ukazují i registrační značku vozidla překračujícího rychlost. „V našem regionu je to novinka,“ podotkla. Zastupitelé Ropice po rozpravě nákup dvou ukazatelů rychlosti zmíněného typu schválili. Jejich pořízení obec bude stát celkem přes 221 tisíc korun bez DPH.

Kde tyto radary budou nainstalovány, se dočtete v dnešním Třineckém hutníku.

Další zprávy z regionu