Ropice to nevzdala, po odvolání dotaci získala

Dřívější nemilé překvapení vystřídala radost. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) své původní negativní stanovisko k žádosti Ropice o dotaci na stavbu chodníku podél frekventované silnice I/68 po odvolání obce změnil – dotační příspěvek schválil.

Chodník by měl být hotový nejpozději v druhé polovině srpna. Foto: ab

Spojovací chodník v nebezpečném úseku od výjezdu z obchvatu Třince k ropické části Za lesem bude dlouhý 103 metrů. Včetně odvodnění a terénních úprav bude stát 1,446 milionu korun s DPH. Ropice podala na SFDI žádost o příspěvek, avšak napoprvé neuspěla.

„Neposkytnutí dotace SFDI zdůvodnil nedostatkem finančních prostředků alokovaných pro letošní rok, a také nám vytkli, že jsme dvě přílohy nedodali v požadované formě. K žádosti jsme přitom přiložili vyjádření krajského úřadu i policie o maximální potřebnosti chodníku z pohledu bezpečnosti,“ shrnula starostka Ropice Uršula Waniová a dodala, že přílohy byly odevzdány v předepsané podobě a obsahově splňující parametry a požadavky nastavené výzvou.

Úsilí o získání podpory státu však obec nevzdala a proti rozhodnutí SFDI se odvolala. Od podání odvolání uběhl přibližně měsíc a první červencový týden do Ropice přišel dopis s dobrou zprávou: Státní fond dopravní infrastruktury obci schválil na vybudování chodníku dotaci 935 844 korun.

O jaké argumenty se obec v odvolání opírala a další podrobnosti si můžete přečíst v aktuálním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu