Senioři v době bez návštěv strádali

Přibližně šestnácti stovkám klientů podává pomocnou ruku Charita Český Těšín. „Jsme tady nejen pro seniory, ale pro všechny, kdo se znenadání ocitnou v tíživé životní situaci,“ řekla ředitelka českotěšínské charity Monika Klimková.

Ředitelka českotěšínské charity Monika Klimková. Foto: ba

Kolik osob přibližně využívá vaše služby?

V Karviné a Havířově máme klientů asi 30. Působíme převážně v Českém Těšíně a okolních obcích. Charita má kolem 110 zaměstnanců, vloni jsme měli přibližně 1600 klientů. Zaměřujeme se hlavně na seniory, kterým poskytujeme služby pobytové, terénní, zdravotní, ambulantní. Máme také půjčovnu zdravotních pomůcek a senior taxi. V našich silách je pomoct každému seniorovi, který to s ohledem na svůj věk a zdravotní stav potřebuje.

V Českém Těšíně funguje azylový dům pro maminky s dětmi a na něj navazující čtyři startovací byty. Máme zde i terénní službu pro rodiny. Poslední naší službou, která je cenná a potřebná, je charitní poradna pro nemajetné. Je tady nejen pro seniory, nabízí i legislativní úkony a dluhové poradenství. Je to ožehavé téma dnešní doby, mnoho lidí se potýká s dluhy a exekucemi. Naše poradna má certifikát, který ji opravňuje podávat insolvenční návrhy, což je pro lidí jedinečná příležitost, jak se dostat z dluhové pasti.

To znamená, že jste tady pro všechny, kteří se najednou ocitli v tíživé životní situaci?

Chystáme setkání pro pečující, kteří se doma starají o své příbuzné. Máme proškolené lektory, kteří potřebným z řad laiků poradí, jak mají pečovat o své blízké, aby mohli zůstat co nejdéle doma. Pokud to nepůjde, aby našli důstojný domov u nás.

Do jaké míry se na chodu českotěšínské charity podepsala pandemie koronaviru?

Nejsložitější byl začátek, který nás pořádně vyděsil. Nikdo u nás nevěděl, co se bude dít, zda nezačnou umírat lidé. Jelikož se z větší části staráme o seniory, lidsky i profesně to pro nás bylo velmi náročné. Naštěstí se postupně začaly objevovat metodické pokyny a materiály, takže jsme tvořili karantenní plány, nakupovali ochranné pomůcky a šili roušky. Museli jsme omezit některé služby.

O které se jednalo?

Uzavřeli jsme centrum pro seniory, což je aktivizační služba, kde naši senioři využívají různé volnočasové či pohybové aktivity. Jelikož společná setkání seniorů skončila, naši pracovníci byli s klienty alespoň v telefonním kontaktu, aby nezůstali sami ve svých domovech. Omezení jsme využili na drobnou rekonstrukci těchto prostor, nyní už je centrum znovu otevřeno. Uzavřeli jsme rovněž charitní středisko pro děti a mládež Kometa v Karviné. Neposkytovali jsme ani terénní službu pro rodiny s dětmi.

 

Další zprávy z regionu