Starosta hodlá obnovit setkání u stromku

Hned na ustavujícím zasedání zastupitelů Vělopolí nastínil nově zvolený starosta obce Tomáš Grohmann nejbližší plány. Těmi jsou chodníky a místa v okolí kontejnerů na tříděný odpad.

Kontejnery na odpad u autobusové zastávky. Foto: tm

První muž obce naznačil, že chodníky se v obci zabývají již delší dobu, akorát neustále narážejí na nějaké překážky. „Chceme, aby chodníky byly co nejdříve, ale vše musíme nejdříve zvládnout administrativně. Součástí by bylo i vybudování důstojného místa pro kontejnery na odpad, protože v současné době tato místa nepatří zrovna k ozdobám obce,“ řekl během jednání starosta s tím, že stavba chodníku by byla rozdělena na dvě etapy.

Zároveň naznačil, že hodlá spolupracovat s odborem dopravy krajského úřadu. Pro Vělopolí je rovněž lákavá možnost sáhnout si na dotační peníze, které by, pokud vše klapne, pokryly 90 procent nákladů.

Starosta rovněž prozradil, že má v plánu v obci opět rozsvěcet vánoční strom. Při této příležitosti by se lidé z obce sešli na jednom místě, aby přivítali adventní období. „Chci co nejdříve oslovit místní spolky, aby se na organizování této akce spolupodílely,“ dodal Grohmann.

Další zprávy z regionu