Tanec, zpěv, scénky, zábava. Škola oslavila sté narozeniny slavnostní akademií

Velkolepým a nápaditým programem si žáci i učitelé ŽS Kontešinec v Českém Těšíně připomněli výročí 100 let existence školy. Pro tuto slavnostní příležitost nacvičili žáci pásmo školní akademie, s nímž se pak hned ve dvou dnech představili v sále Těšínského divadla rodičům a pozvaným hostům.

ZŠ Kontešinec z Českého Těšína oslavila výročí 100 let školy slavnostní akademií. foto: toj

Na úvod programu zazněla legendární píseň Těšínská od Jaromíra Nohavici, v tomto případě v podání školního sboru za doprovodu kytary Leszka Kalety.

Netradiční pozdrav a přání vedení města připravili školáci formou videoankety, kterou předtočili se starostou města Karlem Kulou a místostarostou Vítem Slováčkem. Třetím, kterého autoři ankety podrobili netradičnímu „křížovému výslechu“, byl ředitel školy Marcel Žebrok.

Pak už běžel jeden bod programu za druhým. Na pódiu zaznělo Babičko, nauč mě Charleston, lidé v sále zavítali do cirkusu Humberto, zažili trochu netradiční výuku ve škole, s písní Lollipop vystoupili učitelé, tančilo se, zazněla píseň Górale, tanec Poupata, dvacet růží pro školu atd. Vše vyvrcholilo společnou písní Za sto let.

„Sto let v historii ZŠ Kontešinec znamená obrovský kus dobře odvedené práce, spoustu skvělých pedagogů a nespočet do života připravených absolventů. Přeji proto ZŠ Kontešinec, aby byla i v dalších letech v co nejlepší kondici, aby do ní chodilo hodně vnímavých a nadšených žáků,“ uvedl starosta města Karel Kula.
Jako zdařilé hodnotil oslavy výročí školy také ředitel školy Marcel Žebrok.

„Myslím, že se nám akademie velmi povedla, a chtěl bych poděkovat všem, kdo se na její přípravě podíleli. V prvé řadě dětem a pedagogům, kteří několik měsíců nacvičovali, ale i nepedagogickým pracovníkům, kteří se do příprav celé akce zapojili,“ uvedl ředitel ZŠ Kontešinec.

Další zprávy z regionu