Třinec dá na zpevnění břehů desítky milionů korun

I přes nepříznivý ekonomický výhled v důsledku pandemie koronaviru muselo město Třinec investovat zhruba 13 milionů korun do nových opěrných zdí podél Líštnice a Olše. Částka není zdaleka konečná.

Nový zpevněný břeh v Dolní Lištné. Situace tam byla už kritická. Foto: magistrát

V Třinci způsobují přívalové deště v kombinaci se suchem problémy podél vodních toků. „Do práce jsme se pustili v roce 2018, kdy bylo třeba stabilizovat břehový svah Líštnice podél hlavní komunikace v Dolní Líštné a následně jsme pokračovali zajištěním dalšího kritického místa naproti hospodě U Sliwki,“ popsala primátorka Třince Věra Palkovská.

Voda v těchto místech podemílala břeh a hrozilo nebezpečí jeho sesutí a stržení části přilehlé cesty, která je páteřní příjezdovou komunikací do Líštné, kudy jezdí i linka MHD. „Zpevnění a stabilizování břehů je význam-nou investicí a velkým zářezem do rozpočtu, ale je nutné to udělat, abychom předešli ještě větším komplikacím,“ upozornila.

V současné době pokračuje rekonstrukce na zajištění upadajícího břehu Olše na ulici Olšová u dřevomodelárny. Ta vyjde na 2,5 milionu korun, přičemž v nadcházejících letech město čekají podobné zásahy znovu podél toku Líštnice.

V roce 2021 má město vyčleněno 14 milionů korun na stabilizaci břehu Líštnice v Dolní Líštné a další roky ho čeká znovu zpevňování upadajících břehů Olše v Lyžbicích, kde jsou na několika místech svahy v havarijním stavu a eroze ohrožuje přilehlé komunikace. „Když všechny tyto investiční akce posčítáme, do roku 2023 dáme do zpevnění a stabilizování břehových svahů přes 50 milionů korun,“ dodala.

Další zprávy z regionu