Třinec ocení devět mimořádných osobností

Dokázali spoustu mimořádných skutků v oblasti rozvoje města, vědy, kultury, sportu či zdravotnictví.  Jdou příkladem, a navíc i předávají své zkušenosti dalším generacím. Je jich devět a za svou práci získají Cenu statutárního města Třinec.

Zastupitelé Třince zvedli ruku pro všech devět kandidátů na cenu města. Foto: mr

Hutnická metropole letos slaví 90. výročí povýšení na město. Proto vedení města rozhodlo, že ocení devět mimořádných osobností. Jejich výběr pak jednohlasně schválili třinečtí zastupitelé na svém červnovém zasedání. „Ceny města udělujeme každoročně, ale pokaždé to bylo v průběhu roku, často při příležitosti jubilea oceněného. Letos jsme ale upravili směrnici a oceníme všech devět najednou,“ řekla primátorka Třince Věra Palkovská.

Další novinkou je, že oceněné osobnosti získají stříbrnou pamětní medaili, která je určena pouze a jen pro držitele ceny města. „Nedá se koupit, dá se získat pouze takto,“ pousmála se primátorka a upřesnila, že na medaili je znázorněn znak Třince, pohled na Javorový vrch a tři významná data – rok 1444, ze kterého pochází první zmínka o Třinci, 1931, kdy byla obec povýšena na město, a 2018, kdy se stal městem statutárním.

Možná tento rok někoho překvapí, že mezi oceněnými jsou i mladí lidé. To proto, že i mezi nimi jsou osobnosti, které inspirují ostatní a už v mladším věku toho mnoho dokázali.„Takže když to sesumíruji, tak tři osobnosti jsou z oblasti kultury, tři ze sportu, jedna osobnost se zabývá zdravotnictvím a sociálními službami, jedna vědou a jedna celkovému rozvoji našeho regionu,“ prozradila primátorka Věra Palkovská.

Město medaile předá na slavnostním galavečeru, který se bude konat 13. srpna v Trisii. Půjde o vyvrcholení oslav devadesátin Třince. „A hned den nato se potkáme na ob-líbené sportovní akci MajDay, který se zcela mimořádně uskuteční u nás v Třinci,“ doplnila primátorka.

Které osobnosti Cenu města získají, si můžete přečíst v aktuálním Třineckém hutníku.

Další zprávy z regionu