Třinečtí rodáci přijedou pobavit

Kulturní dům Trisia se stane v sobotu 18. listopadu dějištěm francouzské divadelní komedie Dr. Knock. Režisérem je Vojtěch Krzyžánek a jedné z hlavních rolí se ujal Filip Sedlák. Pro oba jde o návrat do rodného města.

Divadelní komedie Dr. Knock pobaví diváky v Trisii. Foto: promo

Oba jsou totiž absolventy místního gymnázia i základní umělecké školy, oboru literárně dramatického pod vedením Marcely Kovaříkové.

Představení začíná v 19 hodin. Třebaže komedii Zázračný doktor Knock neboli Triumf medicíny zhlédli diváci poprvé v Paříži v roce 1923, je i v dnešní době až děsivě aktuální.

„Hra byla pro mě jako režiséra větší výzvou, protože obsahovala příliš mnoho reálií z francouzské historie, které by dnešní divák nepochopil. Přesto působí nadčasově, protože její autor se zaměřil na střet dvou světů, medicíny a prostých venkovanů, kteří zažili hrůzy první světové války a epidemii španělské chřipky,“ přibližuje obsah režisér Vojtěch Krzyžánek.

Upřesnil, že členové souboru si hru zvolili právě kvůli trefným poznámkám o tehdejším vývoji zdravotnictví v kontrastu s tehdy probíhajícím lockdownem. „Scénář z roku 1922 bylo nutné v některých obrazech mírně upravit a zmodernizovat. Původní a ponechané, místy až mrazivě děsivé hlášky mladého doktora Knocka v podání Filipa Sedláka byly prakticky totožné s výroky politických špiček a ministrů v letech 2020 a 2021,“ doplnil režisér.

Návrat dvou rodáků
Vojtěch Krzyžánek a Filip Sedlák vystudovali v Třinci gymnázium. Zcela náhodou se po letech setkali v Praze a začali pracovat na společném projektu pod taktovkou zavedeného komunitního spolku Bílej mlejn v souboru divadelních nadšenců.

Oba se profesně věnují úplně něčemu jinému. Zatímco Vojtěch vyvíjí výpočetní software, Filip pracuje jako chemický inženýr v Ústavu jaderného výzkumu. Pro oba je divadlo „pouze“ koníčkem.
„Divadlu se ale věnuji jako hlavnímu koníčku. Našel jsem komunitu stejně nadšených lidí, kteří tomu obětují svůj volný čas a mnohdy do toho zapojují své rodiny. Mám oporu ve své manželce, která nám také vypomáhá, například v Třinci bude asistovat v technické části představení, zatímco budu alternovat,“ vysvětlil Krzyžánek.

Oba se shodují v tom, že se do Třince moc těší. „Trisii známe velmi dobře, s Filipem jsme zde mnohokrát vystupovali v rámci akademií nebo jsme zde moderovali několik akcí. Jsou to vzpomínky. A ohromná zodpovědnost a výzva. Rád bych poděkoval všem, kteří nám pomáhali vystoupení v Třinci realizovat. Bude to zatím největší sál, ve kterém se představíme,“ usmál se režisér.

Filip Sedlák doplnil: „Je to pro mne takové okénko do nostalgie, zavzpomínat na všechny plesy, které jsem v Trisii absolvoval a některé i moderoval, všechna absolventská vystoupení. Je toho spousta a taky je to pro mne velká čest zahrát si na domácí půdě před známým publikem.“

Další zprávy z regionu