Twórca przemysłu hutniczego, fundator kościołów

Najnowsza wystawa Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków opowiada o cieszyńskiej parze książęcej Albertowi Kazimierzowi i Marii Krystynie. Wystawę można zwiedzać w siedzibie Kongresu Polaków w RC do 15 marca (od wtorku do piątku w godzinach 8-15).

Tablica dziękczynna nad głównym wejściem do kościoła ewangelickiego w Nawsiu. Foto: KP

„10 lutego minęło 200 lat od śmierci księcia Alberta Kazimierza Sasko-Cieszyńskiego, urodzonego 11 lipca 1738 w Moritzburgu. Był synem króla Polski Augusta III. W tym roku przypada również 280. rocznica urodzin jego żony Marii Krystyny Habsbursko-Lotaryńskiej, księżnej cieszyńskiej w latach 1766-1798 i protektorki sztuki, która sama posiadała zdolności malarskie”, mówi Marian Steffek z Ośrodka Dokumentacyjnego KP.

Albert Kazimierz, fundator kościołów w regionie
Albert Kazimierz, książę Cieszyński w latach 1766-1822, był jednym z twórców przemysłu hutniczego na Śląsku Cieszyńskim, chociaż w Cieszynie był tylko kilka razy w życiu, a jego żona ani razu.

Założył hutę żelaza w Ustroniu (1772) i Baszce (1806) oraz manufakturę tekstylną w dzielnicy Cieszyna zwanej Saską Kępą (1779).

„Rozpoczął też powiększanie dóbr książęcych, zarządzanych bezpośrednio w imieniu księcia przez Komorę Cieszyńską. W 1774 roku na terenie całego księstwa wprowadzony został obowiązek szkolny, prawie całkowicie likwidujący analfabetyzm wśród ludności. W 1775 roku uruchomiono międzynarodowe targi w Cieszynie i zaczęto budować tzw. cesarską drogę, która połączyła Wiedeń ze Lwowem przez Cieszyn i Bielsko”, przytacza autor wystawy Marian Steffek, dodając, że książę Albert Kazimierz był jednym z fundatorów kościołów ewangelickich augsburskiego wyznania w Bystrzycy i Nawsiu, kościołów rzymskokatolickich w Dobrej i w Strumieniu, ratuszów w Cieszynie, Skoczowie i Strumieniu oraz założycielem galerii Albertina w Wiedniu, w której znajdują się największe na świecie zbiory grafik.

Więcej na ten temat można przeczytać w drukowanej gazecie z dnia 16 lutego.

Další zprávy z regionu