Tyra se v Tyrku nakonec nezmění

Tyra, nebo Tyrka? Zastupitelé Třince na svém posledním zasedání řešili, zda by známý vodní tok neměl změnit své jméno. Hlavním důvodem je fakt, že říčce stejně nikdo jinak než Tyrka neříká.

Zastupitelé změnu názvy říčky nepodpořili. Foto: město

„Moje maminka Eva Haltofová iniciovala snahu ne ani tak o změnu, jako spíše o uvedení věci na pravou míru. Provedli jsme jakousi historickou rešerši a také průzkum mezi lidmi. Zjistili jsme, že nikdo Tyrku nenazývá Tyrou. I zastupitelé a vedení města se pokaždé hlásí k Tyrce,“ vysvětlovala Pavlína Haltofová z občanského sdružení Tyra.

Připustila, že hlavní slovo bude mít nakonec Povodí Odry. Ale znamená to podle ní začátek diskuze. Zdůraznila, že sdružení se tak snaží jen napravit chybu, ke které došlo ještě za Rakouska-Uherska, kdy Tyrku chybně označil Tyrrou Bach rakouský voják. Správné pojmenování říčky sdružení vnímá jako kulturní dědictví, které hodlá předat dalším generacím.

Zastupitel Marian Plucnar připustil, že se na osadním výboru Oldřichovice o této věci diskutovalo už dříve. „I v básních se o říčce hovoří jako o Tyrce. Není to nic nového. Můžeme tento návrh s klidným svědomím podpořit. Jediné, co by ho mohlo zhatit, je finanční náročnost této změny,“ zamyslel se zastupitel.

Vojtěch Dohnal zase upozornil, že by uvítal, aby se zastupitelé problému věnovali komplexně. „Dnes podpoříme Tyrku, příště bude zde zase jiný obdobný návrh. Když tedy měníme jeden název, měli bychom se zamyslet i nad dalšími obdobnými změnami a udělat to všechno najednou. Za mě Tyrka určitě, ale ne takto jednotlivě,“ navrhl.

Poukazují na administrativu
Náměstek primátorky Ivo Kantor chápe, že všichni Tyřané a Oldřichované se chodí koupat do Tyrky. „Nicméně bych nesahal do mapových podkladů. Když se říčka jmenuje Tyra, ponechal bych to tak s tím, že říkat jí přece můžeme, jak chceme. My tady nyní zvedneme ruku a nic nás to nestojí. Ale jiné instituce, jako třeba Povodí Odry, mají vedenou celou dokumentaci pod názvem Tyra. To samé i Třinecké železárny, přes které tok protéká. Tímto bychom jim znepříjemnili život, a navíc přinesli i finanční náklady,“ je přesvědčený Kantor. Upřesnil, že jak Povodí Odry, tak i huť vydaly k této změně negativní stanovisko.

Radim Turek naopak upozornil, že v minulosti se děly daleko rozsáhlejší změny názvů a vzpomenul například město Gottwaldov. „Proto mi přijde argument, že by to bylo administrativně náročné, dost podružný,“ řekl.

Radim Klimša, který má v Třineckých železárnách na starosti majetek a životní prostředí, uvedl, že tuto změnu nepovažuje huť za potřebnou a smysluplnou a mohla by vyvolat nepřehlednost při označování toků.

„Ve všech dostupných mapových portálech, rozhodnutích a používaných dokumentech pro tento vodní tok se používá dlouhodobě název Tyra. Navíc je názvem Tyrka již označen jiný drobný vodní tok ústící právě do vodního toku Tyra. Změna názvu by obnášela rozsáhlé nucené změny v mapových podkladech a dokumentech, a to i na straně železáren,“ poukázal Radim Klimša a dodal, že vyčíslení finančních nákladů je obtížné, nicméně by zapracování samotných změn bylo časově i administrativně velmi náročné.

Pavlína Haltofová ještě vysvětlovala, že ke změně vyhlášky, v jejímž rámci lze tok přejmenovat, dochází jen jednou za deset let, přičemž tento čas právě nastal. Nakonec ale hlasováním zastupitelé změnu názvu nepodpořili. „Tyrka“ tak nadále zůstane Tyrou.

Další zprávy z regionu