Učebna biologie ozdobí třinecký DDM

Nová specializovaná interaktivní učebna biologie vyroste během letních měsíců v třineckém domě dětí a mládeže. Třída bude zaměřená na výuku první pomoci, což odpovídá jednomu z cílů Evropské unie. Ta na projekt společně s městem Třinec poskytla finance.

Jedna z lektorek pro novou učebnu Libuše Koppová. Foto: pm

Jedním ze specifických cílů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Evropské unie je zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. V rámci něho proto agentura KaPA už před rokem zažádala o profinancování učebny biologie v třineckém DDM.

I když agentura skončila mezi náhradníky, peníze z IROPu nakonec dostala a do stavby se ještě před koncem letošního školního roku pustila. „Hlavním cílem projektu je vybudovat a vybavit učebnu biologie, která bude specializovaná na výuku první pomoci. Plně funkční interaktivní učebna biologie tak bude sloužit celému správnímu obvodu obce s rozšířenou působností,“ uvedla koordinátorka projektů EU z agentury KaPA Jana Vavrošová.

Stavebně poupravená místnost pak zájemcům ukáže modely lidského těla v životní i nadživotní velikosti, které pocházejí až z Velké Británie. Kromě toho třída nabídne i nový nábytek, techniku nebo také následný odborný výklad zkušených odborníků. Jak dále uvedla Vavrošová, záměrem výuky bude předávání informací o fungování lidského těla, ale i o poskytování první pomoci.

Učebna by však neměla sloužit pouze dětem. „V dopoledních hodinách by třídu měly využívat hlavně školky a školy, odpoledne pak zájmové kroužky a nízkoprahová zařízení a o víkendech chceme místnost nabízet veřejnosti,“ upřesnila Jana Vavrošová. Projekt by pak také měl pozitivně ovlivňovat mladou generaci a zároveň zdůrazňovat protiúrazovou prevenci.

Z Integrovaného regionálního operačního programu KaPA na biologickou učebnu získala 1,9 milionu korun, což odpovídá 95 procentům nákladů. Zbývající část bude kofinancovat město Třinec.

Další zprávy z regionu