V Jablunkově beseduje Max Kašparů

Český řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, premonstrátský terciář, člen Obce spisovatelů a držitel rekordu v počtu vysokoškolských titulů Jaroslav Maxmilián Kašparů navštíví Jablunkov. Připraveny jsou besedy pro veřejnost.

Jablunkovský kostel. Ilustrační foto: tm

„Na pozvání našeho pana faráře Alfréda Volného nás ve dnech 7. a 8. května navštíví jeho dlouholetý kamarád Jaroslav Maxmilián Kašparů,“ potvrdila ředitelka Jablunkovského centra kultury a informací Gabriela Niedoba.

Zájemci o přednášku této osobnosti mohou 7. května zavítat do jablunkovského farního kostela, kde se od 9 do 11 hodin koná setkání s mládeží. Od 14.30 do 16.30 hodin bude beseda pro širokou veřejnost s možností dotazů z oblasti psychologie, psychiatrie, teologie, pedagogiky a dalších. Max Kašparů rovněž promluvil při primiční mši Alfréda Volného.

Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr.h.c., je mimo jiné oficiálním držitelem rekordu za největší počet vysokoškolských titulů v České republice. Je úspěšným autorem duchovní literatury a je externím spolupracovníkem Českého rozhlasu, příležitostně vystupuje také v pořadech České televize a TV NOE.

Další zprávy z regionu