V Jablunkově ocenili osobnosti

Součástí víkendového jarmarku v nejvýchodnějším městě České republiky bylo i udělení Cen města Jablunkova „Jablunkovské jabko“ těmto osobnostem:

Ceny města Jablunkova jsou předány. Foto: JACKI

Stanislavu Jakusovi za dlouholeté působení v komunální politice města ve funkci zastupitele, místostarosty a předsedy komise pro občanské záležitosti, za jeho umění jednat s lidmi, za zásluhy v oblasti prohlubování spolupráce s partnerskými městy a také za 45 let práce v jablunkovském fotbalovém klubu.

Janu Jochymkovi za dlouholeté působení v Místní skupině polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, za každoroční vytvoření technického zázemí pro vystupující soubory a kapely na festivalu Gorolski Święto.

Leonu Legierskému za aktivní činnost při zrodu partnerství města Jablunkova s polskými městy Gogolin a Siemianowice Śląskie, jejichž přátelské vztahy přetrvávají do dneška. Také za aktivní přístup k vybudování informační služby pro občany a turisty, která jako předchůdce pozdějšího informačního centra vznikla za jeho působení ve funkci starosty.

In memoriam Karlu Kozielkovi za dlouholetou pedagogickou činnost v pozici učitele, a především ředitele jablunkovské základní školy, za to, že vedl žáky k lásce ke sportu, k lidem i přírodě zdejšího kraje, k rodné zemi. Za jeho ochotu věnovat jim svůj čas i ve chvílích, kdy potřebovali poradit či pomoci.

Další zprávy z regionu