V minulosti hledají to dobré

Medonosné louky na místech bývalé těžby uhlí na Karvinsku, zadržování vody v krajině či chování ovcí pod stromy, které je pak nakrmí – i tohle byly body třetího setkání z cyklu Moderní minulost, které hostil dům PZKO v Mostech u Jablunkova.

Letošní setkání z cyklu Moderní minulost. Foto: pořadatelé

Témata byla pestrá, například se debatovalo o vhodném hospodaření na zemědělských pozemcích zamezujícím erozi půdy a podobně. „Měla jsem pocit, že místní zemědělci chápou tuto problematiku a je jim jasné, že tomuto tématu je potřeba se věnovat,“ řekla Aneta Koňaříková z Místní akční skupiny (MAS) Jablunkovsko. „Dám příklad. V krajině uprostřed obhospodařovaného území stojí osamocený strom. Jednoduché je ho pokácet, ale zemědělec ví, že tam má své místo, proto ho několikrát ročně objede, aby mu neublížil. Mile mě to překvapilo,“ pokračovala.

Akce Moderní minulost byla jako každým rokem uspořádána ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. Hlavním tématem, kromě příkladů dobré praxe projektů podpořených z Programu rozvoje venkova, byly agro-environmentální opatření v zemědělství a lesnictví. Mezi přednášejícími byly tentokrát známé osobnosti jako Václav Zámečník z České společnosti ornitologické, Marek Daňhel z Asociace soukromých zemědělců Těšínského Slezska a další.

Zajímavě působila přednáška zemědělce, který na místech bývalé těžby uhlí na Karvinsku zakládá medonosné louky. „Rovněž střídá osázení malých políček, jak praktikovali naši předkové. V Lomné se zase věnuje chovu ovcí,“ nastínila Koňaříková.

Další chovatel neschovává zvířata do salaší a podobně. Naopak jim vysazuje stromy, kde mají přirozený stín. „Sadí ořechy, duby, buky. Není to jen o stínu, ale bukvice a plody jsou krmivo, kterým nahradí granule, které musí zvířatům kupovat. Plod jednoduše spadne ze stromu a ovce ho sní. Je to i o trvalé udržitelném způsobu obhospodařování, který v neposlední řadě přináší i finanční úspory,“ řekla Koňaříková.

Více se dočtete v aktuálním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu