V obci propojí dvě čističky

Lepší a efektivnější likvidaci splašků umožní propojení dvou čistíren odpadních vod, ke kterému přistoupili v Mostech u Jablunkova.

Obecní úřad v Mostech u Jablunkova. Ilustrační foto: obec

Na kanalizační řad v Mostech u Jablunkova se postupně napojují další a další části obce. „Kapacita jednotlivých čistíren odpadních vod je omezená, zejména ve špičce by nestíhaly pracovat efektivně. Bylo nezbytně nutné odlehčit jedničce, která se nachází přímo v centru obce poblíž potoka Ošetnice. Přebytky budeme posílat do ČOV dvě, nacházející se na hranici s Jablunkovem, která má naopak ještě volnou kapacitu. Je potřeba položit zhruba 270 metrů potrubí, které povede pod korytem potoka Ošetnice, a napojit ho na stoku, jež odvádí splašky do ČOV dvě. Jedná se o poměrně náročnou stavbu,“ nastínil obecní vodohospodář Tomáš Kohut.

Práce se rozběhly zhruba před měsícem, pokud vydrží příznivé počasí a vše půjde podle plánů, mohly by skončit v závěru roku.

Další zprávy z regionu