Václav Jakeš řeší časoprostor ve čtivých povídkách

Na pulty knihkupectví se dostává nový titul Nakladatelství Epocha, další kniha třineckého rodáka Václava Jakeše (nar. 1957) pod názvem Nekonečno. Tento soubor 35 příběhů tvoří spolu s předešlými Jakešovými knihami (Boží odysea, Pitva a jiné povídky, Vyhnání z ráje) tetralogii.

Obálka čtvrté knihy povídek Václava Jakeše.

Autor po vydání třetí knihy na dotaz, zda cítí, že čtvrtá bude následovat, odpověděl: „Objevy v mikrosvětě, počínaje teorií strun a konče kvantovou provázaností, nové poznatky o holografickém vesmíru, inflační teorie vzniku tohoto kosmu, stejně jako vědecké disputace o obecném vědomí vesmíru, o kapacitě a uspořádání nejvýše organizované hmoty, jakou je mozek, kvantové počítače, historické události nahlédnuté z úplně jiných zdrojů, než jsme zvyklí atd. To vše tvoří nepřeberné množství podnětů pro psaní.“

A tak na sebe další dílo nenechalo dlouho čekat. Pojednání o tom, proč byla dána přednost něčemu před ničím, bytí před nebytím, jaký smysl má život v nekonečném univerzu.

Václav Jakeš. Foto: archiv VU

Je prostor a čas konečný, či nekonečný? Z lidského pohledu je univerzum, ve kterém žijeme, daleko za hranicí chápání a zkušeností. Vždyť první hvězda je od Slunce vzdálena více než čtyři světelné roky. Lidé jsou proto při cestování v prostoru a čase limitováni a v podstatě se omezují na pozorování a teoretické úvahy. Imaginace nám však dovoluje matematické výpočty pracující s nekonečny běžně. Zdrženlivější fyzikové vždy hledají hranice a vyvstalá nekonečna považují za selhání teorií. Tolik prostor a čas.

A co filozofické a sociálně-psychologické úvahy o případných důsledcích nekonečného vesmíru? Když k nim přidáme náboženský přístup k věčnosti, která byla započata, avšak poté bude trvat věčně, dostaneme obrovský potenciál pro originální způsoby interpretací.

Autor, jak je jeho zvykem, přistupuje k těmto matematicko-fyzikálně filozofickým otázkám bez zábran a formou čtivých povídek interpretuje nekonečno jako předmět situací vyskytujících se v životě člověka: Je tu vysokoškolský pedagog vysvětlující studentům opakovatelnost vesmíru při Velkém třesku a následném hroucení vlivem gravitace do Velkého křachu, jenž je impulzem pro rozpínání vesmíru v novém Velkém třesku, aniž si profesor všimne, že se sám zadrhl v čase (povídka Nekonečno).

Jsou tu lidé, kteří při hře v labyrintu uvíznou v nekonečnu (Labyrint), člověk stávající se, s ohledem na možnost cestování v čase, vrahem (Vrah), banální epizoda přerůstající, jako důsledek návratů do minulosti, v jadernou katastrofu (Příběh), propojení matematických úvah s náboženskými dogmaty (Trojúhelník), narušení časoprostorového kontinua v místě, kde by jej nikdo neočekával (Přátelé), snaha udržet v chodu realitu holografického vesmíru (Život jako hologram), vytváření virtuální reality, v níž není jasné, kdo je autorem a kdo ovládaným (Horečka), nebezpečí plynoucí z užívání sociálních médií, v nichž se zračí nekonečná lidská stupidita (Planeta opic), přeměna racionálního člověka na totálního konzumenta (Návrat do láhve od octa), důsledky nekonečného vesmíru ve stálé opakovatelnosti (František a Markéta). A další a další povídky, jejichž jádrem jsou racionální interpretace skutečností v podmínkách science fiction.

V předmluvě Libor Hlaváček uvádí: „Ne každý má dnes čas a chuť vracet se ke studiu základů moderních věd. Naštěstí sám autor odměřuje fakta s precizností pečlivého lékárníka (cum grano salis, se špetkou humoru a životní moudrosti) v zájmu nerušeného čtenářova požitku z četby.

Není to jen fundovaný exkurs do světa matematiky, fyziky, kybernetiky, astronomie a různých dalších disciplín, ale také zasvěcený pohled do lidského nitra podaný s přesvědčivým étosem aplikovaných filozofických i psychologických poznatků. Zde všude se ovšem ve druhém plánu tiše počítá se čtenářovou reakcí, přičemž se samozřejmě nevyžaduje, aby byla a priori souhlasná. To její sílu a dopad neumenší, ba právě naopak.“ Řečeno slovy téhož: „Je inspirující potkávat se s provokujícími myšlenkami. Je povznášející setkávat se s provokujícími knihami.“

Další zprávy z regionu