Vodojem bude moderní

Výrazné usnadnění práce obsluze obecního vodojemu v nejvýchodnější obci ČR přinese jeho optimalizace, k níž hodlá přistoupit vedení Bukovce.

Generel bezbariérovosti pomůže Bukoveckým v získávání dotací. Ilustrační foto: th

Bukovec vlastní jeden obecní vodojem, z něhož odebírá vodu asi 140 domů. Vodárenský objekt, do něhož proudí voda z vrtů i několika studní, se nachází v lokalitě Na Novinách, v dolní části obce.

Bukovečtí chtějí docílit toho, aby zaměstnanci, kteří mají jeho fungování na starosti, jej mohli řídit na dálku. „Ve spolupráci s odborníky zabývajícími se zásobováním pitnou vodou a projektanty pracujeme na přípravě projektu modernizace a optimalizace vodojemu. Plánována optimalizace má přispět k tomu, že některé závady či úniky odhalíme na dálku a docílíme tak časové úspory. Projekt chceme mít hotový do konce dubna, abychom posléze mohli přistoupit k soutěži a výběru zhotovitele,“ sdělila starostka Bukovce Monika Czepczorová. Dodala, že na náklady spojené s modernizací vodojemu obec vyčlenila peníze ze svého rozpočtu.

Další zprávy z regionu