Vodojem Jestřábí zajistí dostatek vody

Je rozhodnuto. V Dolní Lomné vyřešili, jakým způsobem navýší kapacitu pitné vody v obci. Jako nejrychlejší a nejefektivnější se na základě studie nakonec ukázalo navýšení kapacity vodojemu v Jestřábí. Plusem je navíc třímilionová dotace z ministerstva životního prostředí.

Vodojem v Jestřábí v Dolní Lomné. Foto: tm

Ideální scénář po přiklepnutí dotace je následující. „Zatím máme pouze jednoduchou projektovou dokumentaci, proto pilně připravujeme projekt pro stavební povolení a pro výběr dodavatele stavby. Dalším krokem je vyřízení společného povolení a vysoutěžení zakázky. „Pokud počasí dovolí, rádi bychom stavbu zrealizovali ještě v letošním roce“ nastínila starostka Dolní Lomné Renata Pavlinová, podle které by tím v obci byl dostatek pitné vody i v těch největších špičkách a při déletrvajícím suchu.

Jedná se o dny, kdy do obce houfně zamíří chataři a zaplní se místní rekreační střediska – což jsou zejména víkendy. To se počet obyvatel v obci naráz navýší o tisíc až dva tisíce. „Vody máme dostatek, ale ve špičkách je enormní spotřeba, proto musíme vodu naakumulovat. Vždyť na našem katastru je na 300 chat,“ pokračovala starostka. Nad nutností navýšení kapacity vodních zásob začali v Dolní Lomné uvažovat během pandemie koronaviru, kdy lidé ve velkém jezdívali na chaty. „Je dobře, že jednotlivé vodovodní řády máme propojené a při enormní spotřebě na Křínově, vodovod Jestřábí posiloval, kdy spotřeba šla trojnásobně nahoru. Navíc je už běžné, že u chat jsou bazény, lidé si v klidu umyjí auto, někteří mají zavlažovací systémy na trávník a podobně,“ vypočetla Pavlinová.

Aby chataře přiměli k šetření vodou, během loňského a letošního roku nainstalovali do chat vodoměry. „Některé chaty je již měly, nově jsme je dali do 73, přičemž osm nám ještě zbývá. Zde se ale nejdříve musí vyřešit technické problémy s jejich instalací,“ vysvětlila starostka, jenž si od vodoměrů slibuje nižší spotřebu vody z řad chatařů. „Vodoměr sice přijde téměř na 1,7 tisíce korun včetně montáže, ale věříme, že v budoucnu se nám tato investice vrátí,“ dodala.

Co se týče přístavby vodojemu, doplní již stávající, který má dvě komory o objemech po 50 kubících. Dvě nové komory budou mít celkový objem 112 kubíků a všechny čtyři budou společně propojeny. Samozřejmosti zařízení bude i úpravna vody, ale hlavně plně automatický provoz. Přístavba vyroste na pozemku v ochranném pásmu.

„Přístavba nám hodně pomůže a možný problém s vodou ve špičkách bude vyřešen. Plánovaný objem je dostatečný, větší vodojem by byl nežádoucí z důvodu cirkulace vody. Vodovod Křínov je již propojen s vodovodem Jestřábí, a tudíž budeme moci operativně reagovat na posílení vodovodu Křínov,“ uzavřela Pavlinová. Na kolik nový vodojem přijde obecní pokladnu se uvidí, až bude vysoutěžen dodavatel projektu.

Další zprávy z regionu