Výstava nese název Valaši na Těšínsku

Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově představuje valašskou a pasekářskou kolonizaci horských částí Těšínského Slezska.

Fotografie připomíná valašskou a pasekářskou kolonizaci. Foto: Muzeum Těšínska

Návštěvníci expozice uvidí fotografie předmětů užívaných pastevci na salaších a při zpracování ovčích produktů, věci každodenní potřeby, ale také kupříkladu kroje, valašky či ruční modrotiskové formy. Většina předmětů pochází ze sbírek Muzea Těšínska, exponáty zapůjčilo ale i Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,“ řekla autorka výstavy a historička Muzea Těšínska Lenka Nováková.

Valašská a pasekářská kolonizace výrazně zasáhla do podoby podhorských a horských oblastí. Ačkoliv dnes je valašský fenomén spojován především s územím později nazvaným jako Valašsko, tedy s okolím Vsetína, Vizovic a Rožnova pod Radhoštěm, valašské osídlení se rozšiřovalo na daleko větším teritoriu jižního Těšínska a severovýchodní Moravy.

První zmínky o Valaších na Těšínsku pocházejí z konce 15. století, nesmazatelnou stopu ponechali v této oblasti až do dnešních dnů. Výstava přibližuje proces kolonizace, způsob hospodaření založeného na chovu ovcí a koz či každodenní život jejich pastevců. Výstava bude k vidění s výjimkou sobot do 29. března 2020.

Další zprávy z regionu