W Kasowym dyskutowano o nazwach lokalnych

Ciekawostki dotyczące nazw miejscowych w Mostach koło Jabłonkowa oraz najbardziej zamierzchłych czasów miejscowości były tematem spotkania profesora Daniela Kadłubca oraz doświadczonej etnografki, byłej wykładowczyni, Małgorzaty Kiereś z licznie zgromadzonymi mieszkańcami Mostów w miejscowym Domu PZKO.

Gospodarz imprezy Andrzej Niedoba dołączył do kapeli. Foto: ba

Spotkanie dyskusyjne w Kassowym poświęcone zostało wydanej przez centrum informacji GOTIC publikacji pt. „Okruchy najstarszej mosteckiej historii. Górale w świetle urbarzy z lat 1577 i 1621“ oraz unikatowej mapie Mostów z nazwami lokalymi.

Małgorzata Kiereś, wieloletnia dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, skupiła się na analizie urbarza (powinność pańszczyźniana poddanych wobec właściciela dóbr) cieszyńskiego z 1621 roku. Z okazji 400-lecia Istebnej przypomniała najstarsze dzieje miejscowych osadników. O podobną pracę poświęconą Mostom koło Jabłonkowa poprosił ją ówczesny wójt Andrzej Niedoba.

„Uważam, że sprawą bardzo istotną jest znać swoje pochodzenie czy mowę naszych przodków, zwłaszcza dla kolejnych generacji“, stwierdził Andrzej Niedoba. Publikację, która przemawia o trwałości i zasiedziałości mosteckich rodów, wzbogaciły zdjęcia archiwalne z początku ubiegłego wieku.

Z kolei mapa oryginalnych nazw w Mostach koło Jabłonkowa zawiera 400 nazw lokalnych. „Dominują nazwy topograficzne, które są najstarsze. Kolejne związane są z życiem materialnym, duchowym i kulturowym mieszkańców. Są też nazwy rodowe utworzone od nazwy osobowej, przezwiska albo przydomku założyciela gospodarstwa, dworu czy osady”, wymienił Daniel Kadłubiec, który osobiście zaangażował się w powstanie mapy.

Wydarzenie w Kassowym umiliła swoim występem kapela góralska i Baby z Grónia – czyli śpiewaczki z Trójwsi.

Další zprávy z regionu