Z tradičních třineckých dřevěnek vznikne muzeum

Společná historie dřeva, železa a lidí, tak zní název projektu, který má z původních dvou dřevěnek na Borku vykouzlit skanzen s expozicí. Návštěvníci tak lépe poznají historii našeho regionu.

Dvě tradiční dřevěnky se promění v muzeum. Foto: archiv

Za akcí stojí Regionální rada Třinec, která získala dotaci z mezinárodního programu Interreg VA ČR – Polsko.  „Tento projekt děláme společně s polským městem Wisla a má dvě roviny. Tou první, která je na naší straně, je vybudovat se dvou tradičních dřevěnek muzeum, či jakýsi skanzen. Bude v ní stálá expozice. Návštěvníkům ukážeme dávný život místního dělníka v časovém horizontu meziválečného období,“ začal vysvětlovat výkonný tajemník Regionální rady Třinec Petr Kolčárek.

Návštěvník bude moci nahlédnout pod pokličku tehdejších domácností. Jak lidé žili, jak jedli či spali. „Obdobně bude vypadat další expozice, tentokrát ale půjde o byt úředníka ze stejného období. Tovární úřednické a inženýrské byty se půdorysně i vybaveností odlišovaly od dělnických a představovaly velmi dobrý bytový standart plně vyhovující této socioprofesionální vrstvě zaměstnanců,“ pokračoval Petr Kolčárek s tím, že v dřevěnkách vzniknou i prostory pro výstavy a různé konference či akce.

Druhou rovinou projektu je plánovaná značená trasa kolem místních památek vedoucí do polské Wisly.

Více o projektu si můžete přečíst v aktuálním čísle Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu