Žáků ubylo, dostali výjimku

Základní školu v Písečné bude v příštím školním roce navštěvovat pouze 41 žáků. Je to o dva méně, než tomu bylo v právě skončeném. A tím může vzniknout problém.Průměrný počet žáků na jednu třídu nesmí poklesnout pod 14. A v Písečné k tomu od podzimu dojde, číslo se dostane na hodnotu 13,67.

Ilustrační foto: tm

„V tomto případě musí škola dostat výjimku od zastupitelů,“ předeslal starosta Písečné David Ćmiel. Schválením výjimky se obec zavazuje uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost zdejší ZŠ a MŠ. Co se dětí v mateřince týče, zde je jich dostatečný počet. Navíc po přestupu do základní školy posílí průměrné číslo žáků na třídu.

Na konci skončeného školního roku odešlo devět dětí do vyššího stupně do škol v okolí, které mají vyšší stupeň. K zápisu do první třídy přišlo shodou okolností také devět dětí, ale dvě dostaly odklad. Proto museli zastupitelé odsouhlasit výjimku.

Další zprávy z regionu