Závodí v Dolní Lomné se dočká kanalizace

Stavební ruch, co se odkanalizování obce týče, neutichne v Dolní Lomné ani v příštích letech. Na řadě je ještě lokalita Závodí.

Lokalita Závodí v Dolní Lomné bude odkanalizována. Foto: tm

Ale pěkně po řadě. Letos obec nejprve dotáhne do konce výstavbu 124 domovních čistíren odpadních vod. Práce jdou podle plánu, s instalací čistíren jsou dokonce v předstihu. Poté se dočká lokalita Závodí, ovšem zde se bude stavět klasická kanalizace s čistírnou odpadních vod (ČOV). „Stavba je navržena pro 300 ekvivalentních obyvatel. Dvě stovky jsou z Dolní Lomné, ale na kanalizační řad bude napojeno i sto ekvivalentních obyvatel ze sousedních Bocanovic,“ nastínila starostka Dolní Lomné Renata Pavlinová. Zároveň dodala, že v celkovém čísle je rezerva 60 ekvivalent. „Máme volná stavební místa vedle kempu u viaduktu. Tyto domy by se pak na čistírnu rovněž napojily,“ upřesnila.

Než samotná stavba začne, pozvalo vedení obce občany ze zmíněné lokality na pracovní schůzku, kde jim představilo celou stavbou – kudy kanalizace povede a podobně. Druhým krokem bylo projednání a určení trasy přímo na místě.

Více se dočtete ve středečním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu