Zvěři otevřeli další remízek

Již čtvrtý remízek zpřístupnili migrující zvěři v minulých dnech v Jablunkově. Stejně jako tři předešlé je součástí koridoru, který má zvěř navést pod železniční most na katastru Jablunkova a Mostů u Jablunkova a silniční estakádu na straně druhé.

Odstranění oplocení na remízku v Jablunkově. Foto: tm

„Jablunkov patří mezi průkopníky co se migračních koridorů pro zvěř týče, a to nejen v rámci republiky, ale i Evropy. Stalo se tak ještě za mého předchůdce Petra Sagitaria,“ shrnul starosta Jablunkova Jiří Hamrozi. Migrační koridor město Jablunkov jako první v České republice definovalo ve svém územním plánu jako nezastavitelné území. Koridor byl navíc před několika lety osázen naváděcí zelení, která teď nově, po odstranění posledního ochranného oplocení, začne plnit svou funkci. Bude navádět zvířata v jinak zastavěném průsmyku, poskytovat úkryt i potravu.

„V remízkách jsou vysázeny různé druhy stromů, které zvěři poskytnou nejen úkryt, ale i potravu. Jedná se o smrky, borovice, jedle, ale i buky, javory, jilmy. Zastoupeny jsou i ovocné stromy, jako hrušky, jablka, švestky. Ty jsou k užitku i lidem, ale i jako včelí pastva, jelikož v okolí rostou jen pícniny nebo kukuřice, ze kterých včely nic nemají,“ vypočetl Kamil Turek z mysliveckého spolku Gírová. Právě tento spolek se výsadby zúčastnil a dále se podílel i na kosení trávy, opravě oplocenek. V remízkách je podle jejich velikosti vysázeno na 800 až 1 200 stromků či keřů.

Další zprávy z regionu