Chodec vs. řidič vozidla

V souvislosti s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR v trestní věci (6 Tdo 394/2019), dnes upozorníme na téma povinností řidiče vozidla, tj. mimo jiné řídit se pravidly silničního provozu, přizpůsobit své chování stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu apod. To vše ve vztahu k přecházení chodce po pozemní komunikaci.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V posuzované věci chodec přecházel za špatných povětrnostních podmínek v obci řádně (nikoliv bezprostředně před blížícím se vozidlem) pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, měl černé oblečení bez reflexních prvků (povinnost mít reflexní prvky platí prozatím mimo obec), přičemž jej srazilo vozidlo, jež však nepřekročilo v obci povolenou rychlost. Obrana řidiče vozidla spočívala zejména v tvrzení, že ke srážce došlo za zhoršených povětrnostních podmínek, snížené viditelnosti a chodce nebyl schopen spatřit s ohledem na jeho černé oblečení. Navíc, když si všiml dopravní značky „Pozor přechod pro chodce“, přizpůsobil tomuto rychlost vozidla (znalcem zjištěná rychlost – 36,6 km/h), přičemž tuto považoval za přiměřenou. Na chodce však vůbec nezareagoval.

Soud v rámci odůvodnění rozhodnutí v předmětné trestní věci poukázal na to, že součástí povinné ohleduplnosti řidiče vůči chodcům je i povinnost předvídat, že se chodec náhle objeví z míst, která jsou zejména ve městě různým způsobem zakryta, např. zaparkovanými vozidly, vozidly MHD, apod. Tedy, pokud rychlost jízdy řidiči neumožní zastavit na vzdálenost jeho rozhledu, a řidič tak není schopen reagovat na přítomnost chodce, který vystoupí z prostoru, do něhož řidič nemá rozhled, lze uvažovat danou rychlost, jako rychlost nepřiměřenou. Zkoumání otázky přiměřené či nepřiměřené rychlosti pak náleží soudům. V daném případě, po zohlednění všech skutečností, dospěly soudy k závěru, že se jednalo o rychlost nepřiměřenou, přičemž řidič řízení nevěnoval takovou pozornost, aby mohl včas provést manévr, kterým by střetu zabránil. Tudíž je odpovědný za trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Přestože chodec na přechodu pro chodce nemá absolutní přednost, tak z výše uvedeného lze dovodit, že řidiči by se měli maximálně koncentrovat na řízení vozidla, sledovat provoz na pozemní komunikaci, včetně pohybu chodců. Lze totiž učinit závěr o tom, že chodci je poskytována zvýšena ochrana i mimo přechod pro chodce a řidič, který nebude věnovat náležitou pozornost pohybu chodců, se vystavuje riziku trestního postihu v případě dopravní nehody.

Další zprávy z regionu