Datum spotřeby a datum minimální trvanlivosti

V České republice a stejně tak v celé Evropě končí každý rok na smetišti mnoho tun jídla. Asi desetina tohoto odpadu je přitom tvořena nezávadnými a pro konzumaci stále vhodnými potravinami.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Jedním z bizarních důvodů, proč lidé vyhazují takto nezávadné potraviny, je jejich neznalost, a to, že si pletou pojmy na obalech a nerozlišují mezi nápisy „spotřebujte do“ a „minimální trvanlivost do“.

Datem spotřeby (neboli použitelnosti) se označují potraviny, u nichž je již z jejich povahy možné, že budou podléhat zkáze. Typicky jde o čerstvé potraviny (mléčné či masné výrobky apod.), u kterých datum spotřeby představuje nejzazší datum, dokdy je možné a zároveň bezpečné takové potraviny konzumovat, a to bez rizika potravinové nákazy.

Datum minimální trvanlivosti je pak užíván u potravin, které se, na rozdíl od výše uvedených, nekazí tak rychle. V tomto případě se jedná o potraviny trvanlivé (rýže, těstoviny, káva apod.), přičemž jde rovněž o potraviny konzervované, zamrazené či sušené. Datum minimální trvanlivosti pak znamená datum, do kterého si daná potravina při splnění podmínek skladování uchovává svou stanovenou kvalitu. Po uplynutí data minimální trvanlivosti nemůže výrobce zaručit výživové a chuťové kvality výrobku. Pokud jsou potraviny, u kterých exspirovalo datum minimální trvanlivosti bezpečné, může je prodejce i nadále nabízet, a to v případě, že jsou tyto potraviny zdravotně nezávadné, jsou srozumitelně označeny jako prošlé, a zároveň jsou umístěny odděleně od ostatních potravin.

Evropský parlament a Rada Evropské unie aktuálně řeší možnou revizi v oblasti potravinářského práva, a to konkrétně revizi nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. To vše za účelem omezení plýtvání s potravinami. V rámci revize tohoto nařízení by mohlo dojít k tomu, že u potravinových výrobků se již nebude uvádět datum minimální trvanlivosti, a to především z toho důvodu, že tento pojem je pro spotřebitelé matoucí a způsobuje mnohdy nadměrné plýtvání potravinami. Prozatím není úplně jednoznačné, zda dojde k úplnému zrušení data minimální trvanlivosti nebo pouze k určitým úpravám označení trvanlivých potravin tak, aby spotřebitelé jeho význam jasně a srozumitelně pochopili. Další změnou by mohlo být rozšíření povinných údajů o původu na vybrané výrobky, zavedení povinného uvádění seznamu složek a výživových údajů u všech alkoholických nápojů atd. Jasno však bude až v průběhu tohoto roku, kdy by měly příslušné orgány Evropské unie vydat definitivní verdikt.

Další zprávy z regionu