Hromadné řízení – obrana proti nepoctivým obchodníkům

Poslední dobou se objevuje mnoho případů, kdy dochází ke krácení spotřebitelů na jejich právech. Pro tyto situace prozatím není v České republice zákonem upraven účinný nástroj, který by umožňoval spotřebitelům hromadně se bránit proti nepoctivým obchodním praktikám některých podnikatelů.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Hromadné žaloby jsou v současné době velice diskutovaným tématem. Je to především z toho důvodu, že mnohokrát upravený návrh zákona o hromadném řízení, který je v současné chvíli projednáván Poslaneckou sněmovnou, by mohl být konečně přijat. Již léta se Česká republika snaží o úpravu kolektivní ochrany práv spotřebitelů podobným způsobem, jako tomu je v mnoha dalších evropských zemích. Tento institut je navíc velice populární a často využívaný například ve Spojených státech amerických.

Hromadná žaloba slouží jako prostředek pro řešení stejných či obdobných věcí v jednom soudním řízení. Nejčastějším případem jsou situace, kdy na straně žalobce stojí více spotřebitelů, kteří žalují velkou obchodní společnost. Tito spotřebitelé pak mají vůči této společnosti v zásadě shodné nároky, avšak samostatně se nechtějí díky například bagatelním částkám odpovídajícím náhradě škody soudit. Hromadné řízení by jim tak umožnilo spojit se dohromady a poskytlo by jim velice efektivní nástroj k tomu, aby se mohli bránit neférovým praktikám a případně, aby mohli vymáhat škodu jim způsobenou společně. Za žalobce je pak dle návrhu zákona o hromadném řízení považován člen skupiny (skupina musí čítat alespoň 10 osob, aby bylo možno vést hromadné řízení) nebo spotřebitelská nezisková osoba.

Existuje mnoho spotřebitelských sporů v době pandemie, které by bylo možné řešit právě v hromadném řízení. Patří mezi ně například možnost hromadného řízení pro poškozené klienty cestovních kanceláří za neuskutečněný zájezd nebo za nedostatečnou refundaci za zájezd zrušený.

Jde tedy o významný nástroj kolektivní ochrany práv a v mnoha případech je i daleko výhodnější z důvodu šetření nákladů, jež by žalobci museli vynaložit v případě množství samostatných řízení. Hromadné řízení tak patří mezi jeden z prostředků, díky nimž lze zajistit ochranu nejen pro spotřebitele, ale i pro poctivé podnikatele, což by mělo zároveň přispět k narovnání podnikatelského prostředí.

Další zprávy z regionu