Insolvence, opatření proti dopadům koronaviru

V dnešním článku se podíváme na jednotlivá opatření pro oblast insolvenčního řízení vyplývající z již dříve zmiňovaného zákona č. 191/2020 Sb., účinného od 24. 4. 2020.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Zákon mimo jiné přináší zmírnění pravidel pro dlužníky, jímž bylo povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. dřívější způsob oddlužení, který byl v insolvenčním zákoně zakotven do 31. 5. 2019. Dlužník, který totiž nebyl schopen uhradit alespoň 30 % pohledávek nezajištěným věřitelům, nesplnil podmínky oddlužení. Vlivem přijatých opatření dochází ke změně u těchto dlužníků v tom smyslu, že soud nezruší schválené oddlužení, pokud dlužník nebude moci plnit splátkový kalendář a důvodem tohoto neplnění budou převážně okolnosti související s mimořádnými opatřeními při epidemii (typicky výpadek příjmů).

Ve vztahu k přiznání osvobození od placení dosud nesplacených pohledávek, získává dlužník také právo žádat, aby se vůči němu neuplatnila hranice 30 % splacených pohledávek nezajištěným věřitelům. Soudem může být tedy následně rozhodnuto, že dlužník splnil podmínky oddlužení včetně osvobození od dosud nesplacených pohledávek, a to bez dosažení hranice 30 %. To vše je samozřejmě vázáno na podmínku, že dlužník v důsledku přijatých omezení a zákazů nemohl plnit své povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, či tato jeho schopnost plnění povinností byla podstatně ztížena.

Za poměrně důležité opatření lze považovat zavedení institutu tzv. mimořádného moratoria pro podnikatele. V době trvání moratoria nelze v insolvenčním řízení standardně vydat rozhodnutí o úpadku. Mimořádné moratorium v sobě kombinuje několik prvků, díky kterým by měli podnikatelé lépe zvládnout období dočasného výpadku jejich příjmů, a s tím souvisejícího ztížení včasného splácení jejich závazků. Z těchto prvků lze vybrat například možnost přednostního hrazení závazků, které bezprostředně souvisí se zachováním provozu podniku, kdy se tak podnikatelé nebudou dopouštět zvýhodnění oproti ostatním věřitelům. Dále také nebude možno z pohledu věřitele ukončit ve vztahu k podnikateli smlouvy o dodávkách energií, surovin či smlouvy o dodávkách zboží a služeb a podnikatelům tak nadále zůstane určitý manévrovací prostor k vyvedení svého podniku z největších obtíží. Návrh na mimořádné moratorium pak může podnikatel/dlužník, který nebyl ke dni 12. 3. 2020 v úpadku, podat do 31. 8. 2020.

Pro úplnost doplňujeme, že zde zdaleka nepopisujeme výčet všech opatření a jejich podmínek, proto v tomto ohledu odkazujeme na příslušný zákon, někdy označovaný jako LEX COVID JUSTICE.

Další zprávy z regionu