Jednorázový příspěvek na dítě

V souvislosti se současnou situací zejména s rostoucí inflací a zvyšujícími se životními náklady, přijala vláda s účinností od 01.07.2022 zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Tento zákon má jednorázově pomoci rodinám s dětmi s nízkými a středními příjmy a samoživitelkám či samoživitelům, kteří jsou současnou situací nejvíce ohroženi. Schválený příspěvek je ve výši 5.000,- Kč na každé nezletilé dítě, tj. dítě které ke dni 01.08.2022 nedovršilo 18 let nebo na dítě, které se má do konce roku 2022 narodit.

Příspěvek lze získat dvěma způsoby:

1) Automaticky (bez nutnosti podat žádost) – Na příspěvek má nárok dítě, které ke dni 1. 8. 2022 nedosáhlo 18 let, a které má v červenci 2022 nárok na výplatu přídavku na dítě. Příspěvek bude vyplacen nejpozději s přídavkem na dítě za měsíc srpen;

2) Podáním žádosti od 15. srpna 2022 – elektronicky prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva nebo osobně na vybraném pracovišti Czech POINT (na krajském, městském nebo obecním úřadu) při splnění následujících podmínek:

a. Dítě má trvalý pobyt a bydliště na území České republiky a žije ve společné domácnosti s žadatelem, nejčastěji rodiči. O příspěvek můžou požádat i adoptivní rodiče, pěstouni, osoba, které bylo dítě svěřeno do péče, partner či druh rodiče a vdova či vdovec po rodiči. Nárok na příspěvek mají i cizinci, kteří žijí a pracují v České republice dlouhodobě;

b. Dítě ke dni 1. 8. 2022 nedovršilo 18 let nebo se narodilo či narodí v době od 2. 8. 2022 do 31. 12. 2022;

c. Příjem rodiny, ve které dítě žije, nepřesáhl v roce 2021 částku 1.000 000,- Kč hrubého. V žádosti postačí pouze čestně prohlásit výši rozhodného příjmu v roce 2021, není potřeba ho dokládat. Do příjmu se počítají příjmy ze zaměstnání, z podnikání, rodičovský příspěvek, mateřská, výživné, příjmy z nájmu, renta apod.

Příspěvek pak bude vyplacen do 30 dnů od podání žádosti.

Jednorázový příspěvek nepodléhá dani z příjmu, nemůže být předmětem dohody o srážkách ze mzdy a nepodléhá ani výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Tento příspěvek se rovněž nebude započítávat do rozhodného příjmu, který se zjišťuje pro nárok některých dávek (např. dávka sociální státní podpory, přídavky na děti, porodné apod.).

Další zprávy z regionu