Kompenzace v letecké dopravě

Zrušený let umí znepříjemnit dovolenou, zejména pak v situacích, kdy nás v cílové destinaci čekají další přestupy a jsme tak pod časovým tlakem. Se zrušeným letem toho sice moc nenaděláme a často nám nezbývá nic jiného, než tuto skutečnost s rozumem stoicky přijmout.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

To však ještě neznamená, že by v takové situaci nepřišla vhod znalost našich práv.

Otázku zrušených letů totiž upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Toto nařízení se pak týká pouze letů, ke kterým se v předepsaném čase připravíte k přepravě, a které buďto odlétají z Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru, nebo v Evropské unii či Evropském hospodářském prostoru přistávají, pokud cestující nedostane jinou náhradu a let provozuje unijní dopravce.

Právo na kompenzaci pak máte nejen v případě, kdy je let zcela zrušen, ale také tehdy, pokud je pouze dostatečně dlouho zpožděn.

V případě zrušení letu se jako kompenzace nabízejí celkem 3 varianty, a to:

– náhrada pořizovací ceny letenky (a pokud je tím zmařen váš cestovní plán, pak i zpáteční letenku při nejbližší příležitosti);

– přesměrování na cílové místo za srovnatelných podmínek při nejbližší příležitosti;

– přesměrování na cílové místo za srovnatelných podmínek v jiné době dle přání cestujícího (pokud je dostupné místo).

Spolu s tím vám může náležet také právo na finanční kompenzace (zde jsou konkrétní podmínky složitější, nicméně pokud se vám taková situace stane, bezprostředně před odletem, pak lze obecně konstatovat, že právo na finanční kompenzaci vám náleží.

Kompenzace vám pak může náležet také v případě zpoždění odletu o minimálně dvě hodiny (v závislosti na délce letu). V takovém případě vám musí být poskytnuto přiměřené občerstvení a je-li to vzhledem k povaze věci nezbytné, pak i ubytování v hotelu a přeprava do něj. Pokud do cílové destinace přiletíte alespoň o 3 hodiny později, máte právo také na finanční kompenzaci.

Výše finanční kompenzace se pak odvíjí od délky letu následovně:

– 250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1.500 kilometrů;

– 400 EUR u všech letů v rámci Evropské unie delších než 1.500 kilometrů a u ostatních letů o délce od 1.500 kilometrů do 3.500 kilometrů,

– 600 EUR u zbylých letů.

Finanční kompenzaci nemusí letecký dopravce poskytovat pouze tehdy, pokud prokáže, že ke zpoždění nebo zrušení letu došlo v důsledku mimořádné situace (běžné technické potíže sem přitom nespadají, ale například skryté výrobní vady či střet letadla s ptákem již ano).

Další zprávy z regionu