Náhrada skutečné škody na vozidle v důsledku dopravní nehody

V dnešním článku se zaměříme na změny v oblasti náhrady škody vzniklé poškozenému v souvislosti s dopravní nehodou.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

I méně závažná dopravní nehoda je většinou spojena s nutností opravy havarovaného vozidla a eventuálním využitím náhradního vozidla po dobu opravy. Jak oprava vozidla, tak využití náhradního vozidla představují náklady, které jsou v ideálním případě po menších či větších obstrukcích kompenzovány ze strany pojišťovny toho, kdo způsobil dopravní nehodu, a to na základě zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

I laik v oblasti automobilismu ví, že skutečnost, že vozidlo bylo havarováno, má významný vliv na jeho hodnotu, a to i přesto, že bylo úspěšně opraveno. Informace o této skutečnosti tak bývá v případě prodeje vozidla vždy uváděna a kromě snížení ceny může i obecně vést k zmenšení zájmu o toto vozidlo. Nejvyšší soud až do nedávné doby prosazoval názor, že rozdíl mezi cenou vozidla po provedení opravy a cenou před dopravní nehodou není možné odškodnit. Ústavní soud v této oblasti razil odlišný přístup.

Nejvyšší soud v řízení vedeném pod sp. zn. 25 Cdo 2782/2017 odstranil výše uvedenou dvojkolejnost přístupů. V rozhodnutí vydaném ve výše uvedeném řízení Nejvyšší soud najisto postavil, že v rámci náhrady škody je možné požadovat i náhradu škody v rozsahu snížení ceny vozidla v důsledku dopravní nehody, když konstatoval, že „pouze náhrada škody v důsledku dopravní nehody, která kompenzuje i ztrátu hodnoty vozidla, je v souladu s tzv. zásadou plné náhrady škody“. Na tuto zásadu se odvolával i Ústavní soud ve svých dřívějších rozhodnutích v obdobných věcech, když již tehdy uváděl, že odmítání náhrady škody kompenzující i snížení hodnoty vozidla nereflektuje sociální a ekonomickou tržní realitu. Vlastník vozidla se může kdykoli rozhodnout pro jeho prodej, avšak v případě havarovaného vozidla je nucen jej prodat za nižší cenu než před dopravní nehodou, a to i přesto, že je funkčnost vozidla stejná jako před ní.

Ve vztahu k poškození vozidla v důsledku dopravní nehody tak může poškozený požadovat jak náhradu vztahující se k opravě vozidla, tak náhradu odpovídající částce představující snížení hodnoty vozidla v důsledku dopravní nehody.

Další zprávy z regionu