Nenávistné projevy v kyberprostoru I.

Dnes se budeme věnovat problematice projevů nenávisti, nesnášenlivosti, zastrašování a jiným nežádoucím projevům v kyberprostoru, tj. internet, mobilní telefony apod. S rozvojem online komunikace dochází ke znatelné změně v chování a vyjadřování jednotlivých osob ve veřejném prostoru, resp. kyberprostoru. Nenávistné projevy či chování mohou vyústit až v šikanu jednotlivce či skupiny osob a vyvolat zcela pokřivený obraz skutečnosti neslučitelný s realitou.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Zajímavým trendem, který lze pozorovat v poslední době, je situace, kdy osoba vyjadřující nenávistný komentář se již nesnaží schovat za anonymitu, či falešný profil. Jednotlivé osoby v prostředí internetu ztrácejí zábrany ve vyjadřování v domnění, že za své nevhodné příspěvky nejsou nijak odpovědné, a mnohé internetové diskuze jsou zavaleny množstvím komentářů, které lze slušně označit jako vulgární pavlačovou mluvu primitivního charakteru, prázdnou po obsahové stránce, s cílem útočit na toho, vůči komu příspěvek směřuje. Zdánlivě nejhorším možným trestem pro horlivého přispěvatele je totiž smazání jeho závadného příspěvku či profilu.

Proto je potřeba kategoricky zdůraznit, že každý je odpovědný za své jednání i v kyberprostoru, přičemž odchylka od právem uznaného standardu může založit odpovědnost za přestupek, odpovědnost trestní, či vyvolat zásah do osobnostních práv člověka aj.

V souvislosti s „virtuálními“ útoky jednotlivých osob se začíná čím dál tím víc skloňovat pojem kyberšikana. Mezi její projevy můžeme zařadit zveřejnění fotky, videa či online komunikace, které zesměšňují druhou osobu nebo narušují její soukromí (typicky různé online pomsty bývalých partnerů, zveřejnění videí učitelů s posměvnými komentáři atd.), vytvoření falešného profilu poškozeného na sociální síti či falešného blogu atd., krádež virtuální identity (útočníkovi se podaří zjistit přihlašovací údaje) a dále ponižování, pomlouvání nebo také provokace a napadání jiných účastníků internetové diskuze, obtěžování voláním či posíláním SMS zpráv a mnohé další.

Z pohledu odpovědnosti za přestupek lze jednotlivé nenávistné projevy posuzovat jako přestupek proti občanskému soužití (zahrnuje ublížení na zdraví, urážku, schválnost, hrubé jednání, vyhrožování újmou na zdraví apod.) Překročí-li jejich intenzita zákonem danou mez, mohou být i tato jednání posuzována jako trestné činy. Dalšími typy útoků a možnými tresty se budeme zabývat příště.

Další zprávy z regionu