Nenávistné projevy v kyberprostoru II.

V dnešním navazujícím článku si přiblížíme další pojmy vztahující se k šikaně, resp. útokům prostřednictvím komunikačních prostředků.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Prvním pojmem je tzv. sexting. Jedná se o šíření materiálů intimní/sexuální povahy prostřednictvím komunikačních technologií (mobilu, internetu apod.). Počátky sextingu mohou být velmi nevinné. Stačí začít komunikovat s novým kamarádem/kou přes sociální síť. Po určité době dojde k vzájemnému sblížení a osoby si začnou posílat i intimnější fotky, popř. komunikují skrze videohovory.

Každé takové jednání v online prostředí je však zneužitelné, nikdy nelze s jistotou určit, jaké má osoba na druhé straně úmysly, a zdali např. videokonferenci nenahrává. Pak už stačí jen poškozeného obeslat s výzvou k zaplacení vysoké sumy peněz pod pohrůžkou zveřejnění intimního obsahu. Tyto nové formy přivýdělku útočníků dokáží zcela poškodit obraz oběti v osobním i pracovním životě. Vzhledem k tomu, že platí nepsané pravidlo „co jednou internet schvátí, to už nenavrátí“, je velmi obtížné, ne-li nemožné vymazat z online prostředí veškeré informace, fotky, videa, včetně výlučně soukromého obsahu.

Toto je velmi nebezpečné i ve vztahu k dospívající mládeži, která často není schopna posoudit míru rizika a sdílí či posílá různý obsah související se svou osobou. A to právě proto, že v důsledku absence fyzického kontaktu s útočníkem a z toho plynoucí obezřetnosti, komunikuje z pohodlí domova, kde ji nemůže nic ohrozit.

Zdánlivě neaktivní webkamery mohou rovněž představovat problém, proto je vhodné tyto v době nečinnosti přelepit např. páskou.

Z hlediska ohrožení fyzického bezpečí oběti je velmi rizikový tzv. kybergrooming. Pod tímto pojmem se skrývá psychická manipulace oběti prostřednictvím komunikačních technologií s cílem vylákat ji na osobní schůzku. Útočník je zpravidla velmi trpělivý, dlouho s obětí komunikuje, snaží se spřátelit, vyvolat dojem své jedinečnosti, izolovat oběť od ostatních. Až tuto úvodní fázi dokončí, přistoupí k pozvání oběti na osobní schůzku s cílem sexuálního obtěžování či zneužití.

Útočník, kterému není cizí výše popsané chování, může naplnit skutkovou podstatu hned několika trestných činů, mezi které patří například trestný čin omezování osobní svobody, trestný čin sexuálního nátlaku, trestný čin vydírání, trestný čin poškození cizích práv, trestný čin zneužití dítěte k výrobě pornografie, trestný čin ohrožování výchovy dítěte a další.

Další zprávy z regionu